L’Entesa per Sabadell considera insuficients les actuacions sobre els edificis abandonats del riu Ripoll i reclama més diligència al govern municipal

FAYGSA 120219 01

Denuncien que es manté el perill en algunes naus

Dos mesos després de l’aprovació d’una moció per elaborar un Pla d’actuació al Parc Industrial del Riu Ripoll, per tal de garantir la seguretat estructural de les diferents edificacions i eliminar els riscos físics i ambientals, l’Entesa per Sabadell considera que les mesures adoptades són del tot insuficients i el perill persisteix en diferents edificis.

FAYGSA 120219 01L’Entesa per Sabadell va presentar en el ple municipal del 5 de gener una moció que proposava que es fes una anàlisi de la situació de les fàbriques abandonades del riu Ripoll, amb la finalitat de plantejar actuacions per garantir la seguretat, minimitzar riscos i implantar mesures per evitar la degradació dels edificis i el vandalisme. Al mateix temps, s’havien d’emprendre algunes actuacions de manera immediata per evitar l’accés indiscriminat a zones de risc i punts amb un perill molt elevat.

FAYGSA 120219 03Si bé en aquests mesos s’han obert diferents expedients d’actuacions prioritàries, el cert és que la seva tramitació és lenta i es mantenen molts dels problemes de seguretat denunciats, com ara pous sense cap mena de protecció, fossats, maquinària, plaques de fibrociment i substàncies perilloses per a les persones i el medi. Es tracta d’edificis en situació de degradació, als quals s’hi pot accedir amb facilitat, però les persones que hi accedeixen s’exposen a diferents riscos.

FAYGSA 120219 04L’Entesa per Sabadell considera que cal accelerar els processos per instar la propietat d’aquests edificis abandonats a assumir la seva responsabilitat, ja sigui prenent mesures de protecció pels casos més flagrants o bé executant les actuacions necessàries i l’enderroc, si es dóna el cas, de manera subsidiària.