Sobre la subvenció a l’SCAI

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012

Ens hauria agradat molt que aquesta subvenció anés destinada a fer possible la continuïtat de l’SCAI tal com l’enteníem fins ara, com un servei integral d’acollida i acompanyament als ciutadans i ciutadanes d’origen immigrant.

Però no és així. L’SCAI, encara que conserva el seu nom original, poc té a veure amb el de fa uns mesos i ara se centra principalment en l’assessorament jurídic i difícilment podrà fer gran cosa més, entre altres coses, perquè ha patit la reducció del 40% de la plantilla i molts dels voluntaris i voluntàries han deixat aquest projecte.

Cal dir que aquest ha estat un procés dolorós. Un procés que vull recordar que va començar quan el govern va anunciar que enguany no es donaria subvenció a l’SCAI i es convocaria un concurs per subcontractar únicament l’assessorament jurídic, deixant de banda l’acolliment lingüístic, l’acompanyament i els programes de sensibilització, com l’SCAI cap enfora.

La reacció d’usuaris, voluntaris, treballadors i de moltes entitats que van conformar la Plataforma de suport a l’SCAI van fer canviar l’estratègia del govern, que va anunciar un procés de tres mesos per abordar el futur del servei i debatre la seva continuïtat. Poc després ens van comunicar que la junta de l’entitat treballava en un pla de viabilitat que ens presentarien a finals de gener.

Però, una vegada més, els compromisos s’han incomplert. No hi ha hagut ni debat ni pla de viabilitat. Vostès han tirat pel dret i, amb l’excusa de respectar les decisions de l’entitat, han impedit que els grups municipals ens poguéssim pronunciar sobre el futur del servei i han beneït la reducció de prestacions.

En el camí s’ha perdut un model que havia contribuït a una millor cohesió social a Sabadell, s’ha perdut bona part del voluntariat que de manera altruista contribuïa a donar un servei molt més ampli i una visió global de l’acollida, alguna de les entitats més actives en el dia a dia de l’SCAI i un programa de sensibilització a les escoles i entitats que tenia gran acceptació.

Ara ens demanen el vot per una subvenció idèntica a la de l’any passat, però que es destinarà únicament a assessorament jurídic, al que diu la llei. I tindran el nostre vot, perquè aquest és el mínim necessari que aquests ciutadans i ciutadanes es mereixen. En cap cas no estem aprovant la seva nefasta gestió en aquest tema.

Ara tindrem el mateix que qualsevol altra ciutat, però a Sabadell teníem un servei molt més complet i aquest nou SCAI és un retrocés en les polítiques de ciutadania i de cohesió social.