Presentació de la moció per sol·licitar la paralització de les obres del Gasoducte Martorell-Figueres

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012

Com sabeu prou bé, el gasoducte Martorell-Figueres, promogut per l’empresa ENAGAS, forma part del projecte MIDCAT, que té com a finalitat abastir els països de centre Europa a través de la connexió amb la xarxa gasística francesa.

Des de l’Entesa per Sabadell hem estat crítics amb el traçat d’aquesta infraestructura, no pas amb el gasoducte en si, pel fet que travessa els espais naturals més valuosos de la plana del Vallès, i és per això que en el seu moment, ja l’any 2008, vam presentar al·legacions i posteriorment hem continuat fent accions de denúncia i de seguiment de l’obra. En les darreres setmanes hem vist el greu impacte d’aquesta obra, tant al Bosc de Can Deu com al Torrent de Colobrers.

Ara portem al debat del ple aquesta moció perquè hi ha prou incerteses al voltant de la continuïtat del projecte com per sol·licitar la paralització de les obres, amb l’objectiu prioritari de preservar la zona del riu Ripoll.

El Ripoll és un dels espais més sensibles del traçat, pel fet que cal salvar talussos de 70 metres d’alçada i per la confluència dels torrents de Can Deu i Can Bages que fan més complexa l’obra, fins el punt que els propis serveis tècnics d’ENAGAS han confirmat que estan estudiant quina és la millor manera d’executar aquest tram del projecte i estan replantejant el sistema constructiu en aquest punt.

Aquest replantejament coincideix en el temps amb l’arribada de notícies que qüestionen la continuïtat cap a França. De fet, França mai no ha arribat a aprovar el projecte per al seu tram, i fa ja algunes setmanes que el ministre francès d’Indústria i Energia va fer pública la decisió del seu govern de suspendre la construcció del tram del gasoducte europeu entre Figueres i Barbaira, i optar pel gasoducte que ja existeix al País Basc Francès. Posteriorment també hem tingut coneixement de que les obres del tram Martorell-Figueres ni tan sols arribaran a Figueres, sinó que quedaran aturades a Hostalric, sense cap previsió de continuïtat.

Per tot plegat, per les incerteses abans comentades, els demanem el seu suport en aquesta moció que té un únic acord, per tal d’instar al govern espanyol i a Enagas a paralitzar de manera immediata la construcció del tram Martorell-Figueres d’aquest gasoducte i evitar un dels punts més crítics i amb més impacte del pas pel nostre terme municipal: el creuament del Ripoll. Els hi demanem el seu suport per no continuar una destrucció innecessària.