L’Entesa per Sabadell presenta les prioritats pels propers mesos

110923 RP Prioritats polítiques ES

L’Entesa per Sabadell aborda el nou curs, en un context de greu crisi econòmica i disminució del pressupost municipal, amb el convenciment de què cal incidir en les polítiques públiques orientades a mantenir la cohesió social, garantir els serveis bàsics i generar igualtat d’oportunitats, sobretot en aquells sectors més desfavorits de la nostra ciutat.

110923 RP Prioritats polítiques ESL’alegria pressupostària dels darrers anys ha generat inèrcies i despeses estructurals innecessàries, alhora que ha implantat un estil de govern amb un cost econòmic molt elevat, que s’ha de revisar i ajustar a la realitat actual de manca de recursos.

D’altra banda, l’Entesa donarà suport a les iniciatives socials i ciutadanes que estiguin encaminades a la defensa dels serveis públics i participarà en els moviments que promoguin la solidaritat social i la millora de la ciutat i la seva qualitat de vida.

A nivell institucional, les màximes prioritats per als propers mesos són:

 Un pressupost que cobreixi les necessitats de la ciutadania, que destini prou recursos a l’ensenyament, la promoció econòmica i els serveis socials, amb una nítida aposta pels serveis públics i la cohesió. Això implica ajornar actuacions no prioritàries, eliminar les despeses innecessàries i estudiar si hi ha instal·lacions que s’han de tancar temporalment.

 Aposta radical per l’estalvi energètic. És imprescindible la redacció d’un Pla d’estalvi energètic, a partir de les auditories que s’havien de fer. Un tema que l’equip de govern no s’ha pres seriosament, però que l’Entesa aposta decididament. Aquest estalvi tindrà efectes econòmics rellevants, però cal emmarcar-ho en una política de promoció del medi ambient i les energies sostenibles, un sector que també pot generar llocs de treball i valor afegit.

 Defensa dels Drets socials i dels Drets civils. La crisi no pot ser en cap cas una excusa per no respectar els drets de la ciutadania: educació, sanitat, treball, habitatge… ni els drets civils conquerits històricament.

 Necessitat de fer un debat ciutadà rigorós sobre el futur de Sabadell, que aporti idees i reflexions per definir algunes línies estratègiques de futur i elements que aportin singularitat a la ciutat.