Sobre l’endarreriment de la paga de productivitat als treballadors municipals

Pregunta d'Isidre Soler en el ple municipal de l'1 de febrer de 2011

El conveni col·lectiu de l’Ajuntament actualment vigent, en el seu article 15, sobre les productivitats, contempla la productivitat d’assistència i diu textualment “la productivitat d’assistència es meritarà d’1 de gener a 31 de desembre i s’abonarà a la nòmina de gener de l’any següent”.

La pregunta que li adrecem és quin són els motius que han portat a endarrerir aquest pagament, tal i com consta en el correu enviat el passat dia 26 pel Servei de Recursos Humans, per tant, a incomplir el que estableix el conveni.