Sobre l’aprovació definitiva del Reglament de la Junta del Parc Agrari

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal de l'1 de febrer de 2011

Com era previsible Sr Estrada vostè s’ha mantingut en el seu immobilisme i no ha acceptat la nostra al·legació proposant incloure en la composició del Consell, amb veu i sense vot, la representació d’alguna entitat mediambientalista local, amb la finalitat que pugui aportar criteris mediambientals en el desenvolupament del Parc Agrari.

Novament rebutja a questa proposta amb un argument ben pobre, dient que l’article 12 del reglament obre la possibilitat de convidar a determinades persones expertes en determinats temes.

Li tornem a recordar que no és el mateix que et convidin a un organisme, en el suposat cas que et convidin, que ser-ne membre, formar-ne part.
Però el problema de fons no és que vostè no sàpiga distingir entre un cas i l’altre. El problema de fons és que vostè no creu en la participació.

A vostè li preocupa que en el Consell hi hagi alguna entitat que li pugui qüestionar algun criteri o alguna decisió.

Però el problema té més calat encara perquè, en el fons, està incomplint tots aquells acords subscrits i que afecten a la participació:

 El Codi del Bon Govern Local, al que ens hi varem adherir en el Ple del juny de 2010, en el qual s’estableix el compromís d’afavorir la participació dels diferents col·lectius socials.

 Tampoc fan cas de les recomanacions i de la filosofia europea a favor de la participació de les entitats en tema ambientals, recollides en el Conveni d’Aarhus. Al qual lògicament també ens hi hem adherit.

 I finalment, la Carta de l’Agricultura Periurbana que acabem d’aprovar, en el seu Punt 12-d de diu textualment: La creación de entes gestores formados per la administraciones, el àmbito social y el sector agrario, todos ellos implicados en la gestión de un espacio agrario periurbano delimitado.

Ens sembla que no cal dir gaire cosa més: ens adherim al que faci falta. Sobretot per fer-se la foto dient que som el no va mas de la participació, però a l’hora de la veritat la participació els fa por, ens fa nosa i l’arraconen.

Per tant davant la seva intransigència no donarem suport a al Reglament definitiu de la Junta de desenvolupament del Parc agrari.