Sobre els plecs de clàusules de la concessió administrativa del Servei de Menjador Escolar

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal de l'1 de febrer de 2011

Aquest és un servei de gran importància a la ciutat, un servei que pretén facilitar que totes les escoles puguin tenir servei de menjador, tant les que tenen una demanda de només 8 comensals, com les que en tenen 112.

Per tant, no qüestionem el servei, la gestió unificada, però sí que ens preocupa la seva qualitat. No tant la qualitat del menjar, que evidentment és correcta i passa tots els controls sanitaris. No tant els menús, que tenen també la supervisió dietètica adequada. Però sí la qualitat en la gestió del temps, el temps de menjar i el temps d’oci. Els nens i nenes passen cada dia entre dues i tres hores en aquest servei i tenim constància de què el programa d’activitats d’oci i educatives que s’han de realitzar sovint queden en segon terme. Som conscients que mesurar aquests aspectes és complicat, que aconseguir l’acompliment del plec de clàusules és difícil, però considerem que ja no es tracta d’ajudar a menjar, sinó d’educar en la franja de migdia i per això demanem que es faci un seguiment acurat també d’aquests aspectes.

Pel que fa als plecs de clàusules, celebrem que incorpori elements d’educació ambiental i recomanacions sobre productes ecològics, però ens preocupen diferents aspectes:

 Primer: que, tot i que actualment la gestió unificada inclou un centre de secundària, el Pau Vila, gairebé a tot arreu es parla d’escoles i no sembla que hi hagi interès en oferir aquest servei a secundària, on també és necessari.

 Segon: que es parla de servei a escoles bressol, però no es contempla que es cuini a les seves instal•lacions.

 Tercer: que es parla d’un servei per a dies lectius, que és el servei que tenim actualment, però trobem a faltar una mica de flexibilitat per introduir també períodes en què els centres estan oberts, com ara casals d’estiu o hivern.

 Quart: les ràtios són excessivament ajustades. No és acceptable un grup de 16 nens i nenes de P3 amb un sol monitor o monitora.

 Cinquè: malgrat el regidor d’educació, Sr. Burgués, va insistir a la informativa en què s’obrien noves possibilitats perquè el concessionari utilitzés les cuines de les escoles, el cert és que aquesta opció no apareix al plec tècnic i només de manera molt genèrica al plec administratiu, en què es diu que el concessionari ha d’estar en disposició de diversificar, previ acord, la forma de prestació del servei de determinats centres. És una llàstima que no sigui més explícit. I, en canvi, es valora amb força puntuació que el concessionari tingui cuines pròpies.

 Sisè: Ens hauria agradat que s’incentivés la contractació d’empreses de la ciutat o amb una certa proximitat, que generalment aporten un tracte més directe que les multinacionals, i especialment les fórmules cooperatives. L’opció local també podria facilitar el consum d’aliments de proximitat, oferint una oportunitat per promocional el mercat local.

Així doncs, pensem que aquests plecs de clàusules són millorables.