L’Entesa per Sabadell lamenta que l’equip de govern es negui reiteradament a millorar l’edifici del Conservatori i Escola de Música

L’Entesa per Sabadell lamenta que l’equip de govern es negui reiteradament a millorar l’edifici del Conservatori i Escola de Música. L’edifici principal, al carrer Sant Oleguer, està en un estat molt precari des de fa anys i incompleix el dret a l’accessibilitat universal regulat a la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995 de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió.

Des de fa anys, l’Entesa per Sabadell és coneixedora d’aquesta greu problemàtica i ha fet nombroses peticions a l’equip de govern per tal que rehabilités l’edifici, per exemple, ha estat sempre una de les propostes d’inversions per als pressupostos municipals i els fons especials del govern de l’Estat FEIL i FEOSL. El govern, però, ha fet servir tot tipus d’excuses per no fer-ho, posant de manifest el nul interès que té pel centre, per les condicions que impossibiliten a persones amb mobilitat reduïda accedir als pisos superiors i pel compliment de la legalitat en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques.

Inicialment deien que no valia la pena invertir en aquest edifici, perquè estava previst que el Conservatori i Escola de Música es traslladessin a la Ciutat de la Música. Ara que aquest projecte està completament abandonat, el govern del PSC tampoc no vol invertir en l’edifici del carrer Sant Oleguer.

El passat mes d’abril l’Entesa va adreçar un escrit a l’alcalde, Sr. Manuel Bustos, preguntant quina era la previsió per resoldre la precarietat d’aquest edifici. La resposta que vam rebre per escrit del tinent d’alcalde de Presidència, Sr. Lluís Monge, va ser que el Pressupost de 2011 contemplaria aquesta inversió.

Malauradament un cop més hem de denunciar l’escàs valor que té la paraula de l’equip de govern, perquè, malgrat haver pres aquest compromís per escrit, el pressupost de 2011 exclou novament aquesta inversió i mostra així que no té cap mena d’interès per resoldre el problema d’accessibilitat de l’edifici del Conservatori i Escola de Música.