L’Entesa per Sabadell denuncia la censura que l’equip de govern practica amb les pancartes de la FAV en contra del dèficit sanitari

1012GMES

El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell, coneixedor de la polèmica retirada de pancartes contra el dèficit sanitari, penjades per la FAV dels ponts de la Gran Via, va adreçar una sèrie de preguntes a l’alcalde per clarificar els motius d’aquesta retirada i conèixer la versió de l’equip de govern sobre els fets.

1012GMESD’acord amb la resposta signada pel tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència, Lluís Monge, es va denegar el permís per instal·lar-les per motius de seguretat de la circulació, basant-se en l’Ordenança municipal de Publicitat i en l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics de Sabadell.

L’Entesa per Sabadell considera que l’Ordenança de Publicitat no és d’aplicació en el cas de pancartes d’una entitat i pel que fa a l’Ordenança d’ocupació de les vies i espais públics, l’article que cita el sr. Monge, el 13.4, únicament indica que s’ha de garantir la solidesa necessària per evitar la caiguda i no ocultar elements de senyalització del trànsit. Per tant, no seria motiu de retirada ni de sanció, col·locar pancartes correctament, sense ocultar cap senyal.

Pel contrari, el govern obvia deliberadament l’article 13.3 d’aquesta ordenança que diu que de forma específica s’admet la col·locació de pancartes, banderoles i tòtems quan vagin adreçats a difondre publicitat relativa a esdeveniments d’interès públic, promoguts per entitats sense ànim de lucre. Per tant, equiparar una pancarta de la FAV amb contingut reivindicatiu a favor de la sanitat amb una propaganda publicitària incontrolada té tots els símptomes de censura, que pretén impedir la difusió d’un contingut d’interès general però de poc grat per a l’alcalde i el govern del PSC.

L’Entesa considera del tot injustificada la retirada de les pancartes, en el que seria un excés de zel per part de l’equip de govern, que sembla que s’ha aplicat únicament en el cas de la FAV, atès que a la Gran Via s’instal·len habitualment tot tipus de banderoles i pancartes i fins i tot aquests dies hi ha cartells que anuncien un partit de futbol penjats directament als fanals.