L’Entesa per Sabadell denuncia l’absolut desinterès de l’equip de govern pel patrimoni de la ciutat després de localitzar maquinària tèxtil abandonada en el Molí d’en Torrella

100725MoliTorrella

L’Entesa per Sabadell ha adreçat a l’alcalde un escrit per demanar explicacions pel fet que s’hagi trobat en el Molí d’en Torrella maquinària industrial abandonada. La màquina, que va ser localitzada i fotografiada per membres de l’Entesa és una antiga plegadora utilitzada en el sector tèxtil que es troba a la intempèrie i sense cap mena de protecció.

100725MoliTorrellaL’Entesa per Sabadell considera aquest abandonament com un fet greu i denunciable, més tenint en compte que el Molí d’en Torrella és de propietat municipal des de fa 8 anys i forma part del patrimoni de la ciutat. D’altra banda, l’Entesa ha demanat que s’expliqui quines actuacions s’han dut a terme des de l’any 2005, quan teòricament es van iniciar treballs de neteja i desenrunament amb supervisió arqueològica.

Aquesta és una mostra més del desinterès de l’equip de govern del PSC pel patrimoni històric de la ciutat i que venim denunciant des de l’Entesa. El govern utilitza el patrimoni únicament de manera propagandística, però defuig la seva responsabilitat quan ha de preservar, custodiar i mantenir el patrimoni en les condicions adients, d’acord amb els criteris establerts al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS, tot i que compta amb un càrrec de confiança, un Comissionat, encarregat únicament de vetllar pel patrimoni de la ciutat.

L’Entesa per Sabadell considera que la protecció del patrimoni històric és una assignatura pendent més del govern municipal i denuncia que no està aplicant ni les pròpies resolucions, com és el cas del PEPPS, en tant no ha assumit el seu mandat de “situar el capítol de la protecció del patrimoni en les prioritats municipals d’una forma regular i programada, com una política activa d’inversió permanent en infraestructura cultural”.