Sobre el Pla de Barris

Intervenció d'Isidre Soler al Ple municipal del 5 de maig de 2009

Des de l’Entesa per Sabadell recolzem plenament els Plans de Barri.

Pensem que ha estat un encert en la política del Govern de la Generalitat.
Sobretot per la seva visió integral del territori. Perquè no es plantegen les intervencions per millorar determinades zones de la ciutat tan sols des de l’àmbit urbanístic i d’equipaments, sinó que es fa especial èmfasi en les intervencions en l’àmbit social, en la nova ciutadania, en les dones, en els joves, etc. per aconseguir una major cohesió social, en funció de les característiques de cada barri.

No tan sols cal millorar les condicions dels barris sinó que les persones que hi viuen han de tenir accés a la ciutadania plena, amb tots els drets, deures i oportunitats.

En aquest sentit, pensem que els plans de barri actualment en funcionament a Sabadell estan complint la seva funció i s’està fent molt bona feina. És per aquest motiu que aprofito l’ocasió per felicitar per la seva professionalitat i la seva tasca a l’equip tècnic interdisciplinar que està treballat el Pla de Barris a la nostra ciutat.

Entrant en la nova proposta que es porta avui a aprovació, la sol•licitud d’incloure en la nova edició del Pla de Barris la millora dels barris del Districte 6è, val a dir que estem plenament d’acord.

El sud és un dels punts de la ciutat on és prioritari realitzar un treball d’aproximació en l’àmbit social.

Hem mirat la documentació lliurada i, tot i entenent que es tracta d’un primer document perquè la proposta sigui valorada i aprovada per part de la Generalitat, hem vist aspectes que voldríem incidir-hi.

Tenim la impressió que els aspectes socials estan força ben treballats, però pel que fa a altres temes com la sostenibilitat la primera impressió és d’un plantejament poc sòlid i la proposta d’Eixos Cívics pensem que es podria millorar per tal de relligar millor els diferents equipaments de la zona.

Confiem en el compromís del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme de facilitar el marc on debatre les aportacions que puguem fer des del GM de l’Entesa un cop la candidatura, esperem, sigui aprovada per la Generalitat.