Aprovació definitiva de l’Ordenança General de Subvencions

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple extraordinari del 23 de desembre de 2008

Com ja vam avançar en l’aprovació inicial d’aquesta ordenança, considerem que la regulació en la concessió de subvencions és positiva i que també és positiu que els criteris i regles d’atorgament d’ajuts municipals estiguin a l’abast de tothom.

Des de l’Entesa sempre defensem que s’ha de vetllar per la transparència i el control pressupostari del diner públic i pensem que aquesta ordenança avança en aquest sentit.

Vull fer esment, però, de la nostra principal crítica a aquest procés, que és bàsicament el retard en la seva elaboració, tenint en compte que el termini fixat per la Llei General de Subvencions acabava al febrer de 2004.

En qualsevol cas, hem estudiat a fons aquesta ordenança durant el període d’exposició pública i hem fet ús del dret a presentar al·legacions, bàsicament amb la finalitat de clarificar alguns aspectes i d’introduir més elements de transparència.

En aquesta ocasió s’han acceptat totes les nostres al·legacions encaminades a aclarir situacions o aspectes de les bases per demanar subvencions.

En canvi s’ha desestimat una al·legació referent a les obligacions dels beneficiaris.

I pel que fa a les al·legacions adreçades a incrementar la transparència en relació a les subvencions, celebrem que s’hagi acceptat la proposta de publicar a la pàgina web de l’Ajuntament la relació de subvencions concedides.

Per últim, no ha prosperat l’al·legació per eliminar el procediment de concessió directa de subvencions amb caràcter excepcional, que podria convertir-se en un calaix de sastre, però ens sembla positiu el fet que s’hagi acceptat que en aquests casos ho hagi d’aprovar el ple, que de fet era un compromís assumit pel tinent d’alcalde en aquesta sala.

Per tant, considerem que el text de l’ordenança ha millorat amb les nostres aportacions i per tant hi donarem suport.