L’Entesa per Sabadell no ha donat suport a les Ordenances Fiscals per discrepància amb la Taxa de residus

Les Ordenances Fiscals són les que determinen les taxes, els preus públics i els impostos municipals que els ciutadans i ciutadanes hauran de pagar el 2009.

L’Entesa per Sabadell considera raonable l’augment del 4,5 % dels impostos municipals coincidint amb l’IPC anual. D’aquesta manera es manté el nivell d’ingressos de l’Ajuntament sense que comporti una major pressió fiscal per al contribuent.

Tot i això, l’Entesa no ha donat suport a les Ordenances Fiscals pel fet que, un any més, es manté la Taxa de residus imposada des de l’any 2004. Aleshores, l’Entesa va oposar-se en solitari a la introducció d’aquesta taxa en considerar que tan sols pretenia recaptar més diners sense plantejar-se un canvi en la gestió dels residus municipals que possibilités una reducció important de les tones de brossa que acaben a l’abocador i, per tant, un estalvi econòmic, però també uns beneficis mediambientals.

Junt amb el manteniment de la Taxa de residus el Govern municipal ni tan sols ha complert el compromís d’elaborar un Pla Municipal de Reducció de Residus, que va ser objecte d’una moció aprovada unànimement pel Ple d’octubre de 2004, a instància de l’Entesa per Sabadell.

Aquest i altres aspectes de l’Ordenança Fiscal, com alguns preus públics proposats, han fet que l’Entesa per Sabadell s’hagi abstingut en la votació, a l’espera de plantejar diverses al·legacions durant el període d’exposició pública.