L’Entesa denuncia la manca de coherència dels grups municipals

Demana que diguin obertament si estan a favor del Parc Agrari i de la preservació dels espais naturals del rodal o no

L’Entesa per Sabadell lamenta que el PSC, CiU, ICV-EUiA i el PP votessin en contra de la moció sobre el Parc agrari i els espais naturals del rodal. La moció instava a declarar la irrenunciable integritat dels espais naturals del rodal de Sabadell, amb la finalitat de preservar els valors i les funcions d’aquests espais de manera efectiva i fer viables el Parc Agrari de Sabadell i el Parc Agroforestal de Llevant, que tots diuen defensar.

Les intervencions d’alguns portaveus, especialment la del propi regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ricard Estrada, en nom del govern municipal, van posar de manifest la hipocresia que representa defensar la protecció del rodal i projectes com el Parc Agrari i l’Espai Agroforestal de Llevant i al mateix temps ser favorables a la construcció del Quart Cinturó i la Ronda Est, mostrant una preocupant manca de coherència i un enorme menyspreu pel futur d’aquests espais naturals.

L’Entesa per Sabadell vol manifestar un cop més que la construcció d’infraestructures de gran impacte, com ara el Quart Cinturó o Ronda del Vallès i la Ronda Est, és totalment incompatible amb la preservació dels espais naturals del Rodal, ja que els travessa i els esquartera des de Ca n’Argeleguet fins a Togores. Aquestes infraestructures afectarien irreversiblement els projectes del Parc Agrari i l’Espai Agroforestal de Llevant que quedarien inevitablement reduïts i fragmentats.

L’Entesa per Sabadell va plantejar aquesta moció demanant ser conseqüents amb el que es diu defensar, tot just quan es compleixen vint anys de la campanya Salvem el Rodal que va servir per fer veure el grans valors d’aquests espais, des de la convicció que cal seguir treballant per aconseguir la preservació d’espais com ara els camps i boscos de Ca n’Argelaguet, Ca n’Ustrell i Mas Canals, el Bosc de Can Deu, el Torrent de Colobrers, els camps de Can Moragues, la Torre del Canonge, els boscos de Togores i Can Vilar, el Riu Tort i els boscos de Can Quer i al mateix temps buscar alternatives a la mobilitat.

Quan fa pocs dies de la presentació de l’Avantplà del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, una moció del ple municipal hauria pogut tenir un efecte molt positiu en el Pla definitiu per reconèixer els valors d’aquests espais per al municipi i la comarca i per cercar figures de protecció per al Parc Agrari, que garantissin la seva íntegra protecció.

L’Entesa per Sabadell continuarà treballant per aconseguir la preservació i la integritat del rodal de Sabadell i el desenvolupament del conjunt del Parc Agrari i del Parc Agroforestal de Llevant des de la coherència i la responsabilitat.