L’Entesa fa una lectura positiva i alhora prudent de l’inici de la tramitació del PTMB

Finalment, desprès de molts anys d’espera, s’ha fet públic l’Avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona, un instrument de planificació territorial que ha de servir per ordenar el desenvolupament urbanístic de la denominada Regió metropolitana de Barcelona, que abasta des del Penedès fins el Maresme i en la que Sabadell hi és inclosa.

A l’espera de poder analitzar amb més profunditat les propostes concretes de l’avantprojecte, valorem positivament que, per primera vegada, un document de planificació territorial d’aquest abast planteja corregir el procés d’ocupació desordenada del territori que fins ara s’ha donat.

Al mateix temps es planteja promoure la ciutat compacta enfront a l’ocupació extensiva per a reduir el consum del sòl. Aposta per garantir espais de gran valor agrari i els espais agroforestals del Vallès i per potenciar la xarxa ferroviària de passatgers i mercaderies.

Propostes totes elles que des de fa molt temps venen reclamant des de les entitats mediambientalistes i també des de l’Entesa.

Tanmateix, entre els plantejaments que valorem negativament, trobem el fet que insisteix en apostar per infraestructures viàries tan lesives per al territori i pels espais naturals que pretén preservar com el Quart Cinturó o Ronda del Vallès.

Des de l’Entesa per Sabadell confiem que s’obri un període de veritable debat i participació entorn a aquest document, al que des de la nostra organització farem totes aquelles aportacions que considerem adients, encaminades a millorar la proposta i a fer compatible la millora de l’ordenació del territori amb el respecte i la preservació dels espais naturals.