Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal a favor de reclamar l’enderroc immediat dels habitatges obsolets dels Merinals

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: Des de fa anys el barri dels Merinals està immers en un procés impulsat per l’antiga ADIGSA a partir de 1980, de substitució d’habitatges afectats per aluminosi, de manera que les persones que vivien en edificis susceptibles d’enderroc ja s’han anat traslladant als [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal a favor de reclamar finançament per a la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: L’any 2010 es va inaugurar a Sabadell la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, una moderna instal·lació que té entre els seus valors el fet de ser l’única pista coberta d’atletisme de Catalunya que compleix la normativa internacional d’atletisme. Des de llavors és la [...]

Llegir més...

Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 3 d’abril de 2011 per la no aplicació de la reforma laboral

Rebutjada amb l'abstenció d'ICV i el vot contrari del PSC, CIU i PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: En els darrers 2 anys, sota l’excusa de la crisi econòmica, s’estan duent a terme tot un seguit de contrareformes laborals. Aquestes modificacions legislatives estan capgirant tot el sistema de relacions [...]

Llegir més...

Proposició a favor de la paralització de la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE:  El Gasoducte Martorell-Figueres, promogut per l’empresa ENAGAS, forma part del projecte MIDCAT, la finalitat del qual era abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa gasística francesa.  Fa poques setmanes el ministre francès d’Indústria i [...]

Llegir més...

Proposició a favor de la bonificació de l’increment de l’IBI previst pel 2012

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE:  El 21 de desembre de 2011 el ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, amb un increment del 4% de l’Impost de Béns Immobles – IBI.  Posteriorment, el Decret/Llei 20/2011, de 30 de desembre, de [...]

Llegir més...

Proposició a favor de definir de forma participativa l’ús provisional del solar del Vapor Cusidó

Desestimada amb el vot contrari del PSC i l'abstenció de CiU i el PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal d’Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El passat mes de setembre el Vapor Cusidó, situat al barri de la Creu Alta, va patir un esfondrament parcial que va fer necessari el seu immediat enderrocament, que ha [...]

Llegir més...

Proposició a favor d’elaborar un Pla d’actuacions urgents sobre els edificis abandonats al Riu Ripoll

Aprovada per majoria
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: El projecte del Parc Fluvial del Ripoll té com a finalitat la recuperació d’un espai de contacte entre la trama urbana i el rodal, que en les darreres dècades s’havia anat malmetent. Els seus objectius eren aturar el procés de degradació, [...]

Llegir més...

Proposició a favor de convertir la Rambla en zona de vianants els dissabtes a la tarda

Desestimada amb el vot contrari del PSC i el PP
Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell EXPOSA QUE: La Rambla de Sabadell és un dels principals eixos vertebradors de la ciutat i compta amb gran nombre d’establiments comercials i de restauració. Tradicionalment ha estat també l’espai més emblemàtic de passeig dels sabadellencs [...]

Llegir més...