Cridar i picar de peus, però què més?

Sebastià Ribes i Garolera
Permeteu-me, avui centraré el comentari sobre l’actitud dels col·lectius que un darrera l’altre visiten el Ple de març, més que no pas en com s’ha desenvolupat. No és que la sessió no fos transcendent ni mostrés alguns punts febles dels seus protagonistes, tot el contrari, aprovar l’ordenació del balcó del Ripoll en [...]

Llegir més...

L’enverinada herència Bustos

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell
Els resultats de les eleccions municipals del passat diumenge 26 ens han donat més d’una sorpresa. A Sabadell el vot es va polaritzar entre les opcions del PSC i d’ERC en clau unionista i sobiranista, com si s’haguessin celebrat unes eleccions generals o al Parlament de Catalunya i, en aquest [...]

Llegir més...

Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 20/05/2019 A LES 10:30 HORES. A) PART RESOLUTIVA 1.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS SECRETARIA GENERAL 1.- Creació del registre d’interessos i aprovació dels models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats i sobre béns i drets patrimonials. SOSTENIBILITAT [...]

Llegir més...