L’Entesa per Sabadell reclama un pla de preservació del Patrimoni històric

Molí d'en Torrella

Demana que el Pressupost 2016 contempli una partida per al patrimoni

El patrimoni històric i cultural és un dels principals testimonis de la trajectòria històrica de la ciutat. Una herència insubstituïble que ens identifica, ens singularitza i alhora ens aporta coneixement i moltes oportunitats per enriquir culturalment Sabadell.

Molí d'en TorrellaUn patrimoni que cal preservar, per a poder transmetre’l en les millor condicions possibles a les generacions futures, i donar-li ús. Les administracions públiques tenen l’obligació, per llei, de protegir-lo i conservar-lo com a bé cultural que és.

Malauradament, bona part del patrimoni de la ciutat ha patit en els darrers anys els efectes del desinterès i el menyspreu per part dels responsables públics, fins el punt de patir un deteriorament molt important. Masies, vapors i molins de propietat municipal, que formen part de la relació de béns protegits, presenten un estat d’abandó o de ruïna.

Les masies de Can Llong, Can Rull, Ca n’Oriac, Can Mimó, Can Lletget i Can Borrell; molins com el Molí d’en Font o el Molí d’en Torrella; vapors com el Vapor Turull i la nau de llevant del Vapor Pissit; la Casa Maternitat, la Torre del Canonge, etc. són exponents d’un patrimoni abandonat i en risc de perdre’s per sempre.

L’Entesa per Sabadell defensa la confecció d’un Pla integral del patrimoni que determini les actuacions i prioritats de rehabilitació, defineixi els usos i les formes de gestió dels edificis públics que forment part del patrimoni de la ciutat. Al mateix temps que es creen els instruments de gestió, com l’Oficina del Patrimoni i de participació com la Taula del Patrimoni.

Mentrestant però, reclama un Pla de preservació que intervingui de manera urgent per consolidar els diferents elements patrimonials, que posi fi al seu deteriorament progressiu i evitin la seva ruïna, mentre no s’inicien les futures obres de rehabilitació. Aquest pla d’intervenció al mateix temps pot donar lloc a plans d’ocupació comunitària.

Aquestes actuacions, a més d’estar planificades, cal que siguin contemplades en els pressupostos municipals dels propers anys i ja siguin incloses en el Pressupost del 2016, ara en fase de d’elaboració, en base les prioritats que determini el propi pla.