L’Entesa per Sabadell considera positiu que el PSC hagi rectificat i no apliqui l’increment de l’IBI l’any 2015

140224 GM 1

Aquesta és una de les poques al·legacions de l’Entesa que el govern ha acceptat

L’Entesa per Sabadell celebra que el govern del PSC finalment hagi rectificat la seva intenció d’aplicar l’increment de l’1% de l’IBI en els rebuts de 2015. Ja en el ple d’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals, el passat mes d’octubre, l’Entesa va qüestionar que s’apliqués aquest increment sense cap mena d’argumentació apel·lant únicament a la “multiplicitat d’elements econòmics externs que incideixen directament en la configuració dels tributs i preus públics existents” i la “conveniència d’ajustar la realitat econòmico-social a les ordenances que seran vigents per l’exercici 2015”.

Cal recordar que durant tres anys consecutius, mentre el poder adquisitiu del gruix de la població disminuïa, l’Ajuntament ha aplicat abusives pujades del 10% del tipus de l’IBI.

140224 GM 1Aquesta és una de les dues úniques al·legacions de l’Entesa per Sabadell que ha estat acceptada pel govern municipal. Entre d’altres, el govern ha tornat a desestimar la proposta per bonificar l’IBI a les persones en situació d’atur de llarga durada que no percebin cap prestació, el fraccionament dels rebuts de l’IBI i taxa de residus distribuïts en 12 pagaments (ara són 4 per a IBI i 2 per a taxa de residus), que facilitaria que el seu impacte a les economies familiars fos menor, la bonificació de l’IBI per bones pràctiques ambientals, l’anul·lació de la taxa per la celebració de casaments civils, que es va introduir l’any 2014, així com altres qüestions que pretenien millorar l’Ordenança Fiscal General.

Tot i que el govern hagi acceptat aquesta al·legació, l’Entesa per Sabadell considera que un cop més s’ha posat de manifest la manca de receptivitat del govern del PSC envers la major part de les propostes plantejades en el període d’exposició pública.