L’Entesa per Sabadell lamenta la manca d’ambició del Pla de Viabilitat 2014-2017 de VIMUSA

140625 RP 1

Després d’anys de desídia per l’empresa municipal, el govern proposa liquidar el deute de l’Ajuntament i assumir una major part de les despeses

Davant la presentació del Pla de Viabilitat de VIMUSA al Ple municipal d’octubre, l’Entesa per Sabadell lamenta que aquest arribi amb anys de retard, quan l’empresa es troba ja en una situació límit. Les necessitats de liquiditat i finançament van comportar el passat febrer l’acomiadament de 7 persones i han impossibilitat a l’empresa fer front amb garanties a les necessitats d’habitatge social de la ciutat.

Un Pla de Viabilitat mancat d’ambició

140625 RP 1L’Entesa per Sabadell qüestiona especialment la manca d’ambició per impulsar noves activitats que garanteixin la continuïtat de l’empresa municipal, poc decidida en apostes estratègiques de present i futur vinculats a la rehabilitació d’edificis i l’eficiència energètica en els habitatges. Ambdós aspectes seran sens dubte rellevants els propers anys i poden tenir línies de finançament important alhora que han de contribuir als objectius bàsics de la política social d’habitatge, garantint una millora de la qualitat del parc residencial ja existent.

L’Entesa demanarà també que s’avaluïn les possibilitats que VIMUSA pugui fer-se càrrec de les noves tasques relacionades amb el desplegament de l’ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits, que suposa un nou àmbit de treball estretament vinculat als objectius de l’empresa.

Finalment, l’Ajuntament fa front al seu deute amb VIMUSA

Finalment el govern fa ara un reconeixement de la important tasca que du a terme VIMUSA i proposa l’establiment d’un contracte programa que permeti afrontar el trienni 2015-2017 amb certa estabilitat. El govern assumeix així finalment que és l’Ajuntament qui ha de fer-se càrrec de les despeses lligades a l’Oficina Local d’Habitatge i les derivades de la protecció social i la gestió de les actuacions en l’àmbit de la política d’habitatge de lloguer.

L’element més imminent del Pla de Viabilitat és el compromís del govern municipal de fer front als nombrosos deutes acumulats els darrers anys, fruit d’una actuació que ha estat de greu irresponsabilitat en dos sentits. En primer lloc, tal com s’ha anat recordant des de l’Entesa per Sabadell, irresponsabilitat pel fet que el govern Bustos va utilitzar el bon estat econòmic de l’empresa per tal de finançar actuacions pròpies de l’Ajuntament que formaven part de l’àmbit d’actuació de VIMUSA (urbanització d’espais, construcció d’equipaments, edificis municipals, l’edifici d’Hisenda, etc) fins a posar en risc la viabilitat econòmica de VIMUSA. En segon lloc perquè l’Ajuntament de Sabadell no es feu càrrec del pagament d’aquestes actuacions en el termini establert. Aquest endarreriment en alguns dels pagaments, que ha arribat a generar una notable sensació de descontrol en la relació econòmica entre l’Ajuntament i l’empresa, ha contribuït també a posar al límit la situació de l’empresa.

D’altra banda, en aquest context, és preocupant també la situació de l’empresa participada Sabadell Creixent, que fou l’encarregada de la construcció de l’edifici d’Hisenda i que presenta una situació econòmica d’inseguretat per la manca de viabilitat a curt termini d’algunes de les operacions previstes en època de la bombolla immobiliària.