L’Entesa per Sabadell qüestiona que el govern municipal del PSC financi amb diners de la ciutat obres que corresponen a la Generalitat

140224 Grup municipal

El finançament de la urbanització del Passeig de la Plaça Major i de la Plaça d’Espanya ascendeix a més de 3 milions d’euros

El govern municipal del PSC ha decidit pel seu compte i risc finançar les obres d’urbanització de la Plaça d’Espanya i del Passeig de Manresa i de la Plaça Major amb diners municipals. El total del finançament puja més de 3.081.000 euros.

140224 Grup municipalEl finançament d’aquestes obres correspon a la Generalitat de Catalunya al tractar-se d’una reposició dels espais afectats per les noves estacions dels FGC, la partida per la qual està prevista en el projecte de perllongament. El govern municipal però, en lloc d’exigir a la Generalitat que executi i financi una obra que és de la seva incumbència, ha preferit contractar i finançar aquestes obres d’urbanització, sense donar unes explicacions clares dels motius pels quals ha pres aquesta decisió. La raó de fer-les quan abans millor no és cap justificació, donat que de la mateixa manera que les executa l’Ajuntament les podria licitar i executar la Generalitat.

Per més dubtes, el govern municipal argumenta que aquestes obres es financen amb diners de la ciutat en base al conveni de soterrament dels FGC a Gràcia-Can Feu, signat el juny de 2012 entre l’exalcalde Manuel Bustos i l’exconseller Lluís Recoder. Aquest conveni, del qual encara no s’han resolt les al·legacions gairebé dos anys després, té una dubtosa viabilitat, pel fet que pretén finançar les obres del soterrament mitjançant plusvàlues urbanístiques.

Si aquest conveni finalment no s’acabés executant, la Generalitat, a la pràctica, acabaria estalviant-se el finançament de 3 milions d’euros que li corresponen de les obres que s’estan executant a la Plaça Major i la Plaça d’Espanya. Tres milions d’euros que hauran d’afegir-se als aproximadament 16 milions d’euros que actualment la Generalitat deu a l’Ajuntament en concepte de prestació de serveis diversos.

Des de l’Entesa per Sabadell qüestionem una vegada més aquesta mala pràctica del govern municipal del PSC que, en lloc d’exigir a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats i saldi el deute amb la ciutat, manté una actitud d’absoluta condescendència i amb raons poc clares, fins el punt de costejar amb diners de la ciutat unes obres que són de competència exclusiva de la Generalitat.