“Les desigualtats de gènere persisteixen i emergeixen nous riscos socials en l’àmbit de la dependència”

140514 debat Gènere 2

Sara Moreno, professora de sociologia de la UAB, ha protagonitzat el debat l’Entesa per Sabadell que duia per títol: “Canviar la llei canvia la realitat? Gènere, treball i reproducció”

El debat, presentat i moderat pel regidor d’Entesa per Sabadell, Maties Serracant, ha servit per situar en quin punt ens trobem pel que fa a les relacions de gènere i fer una anàlisi de l’impacte de les diferents lleis que s’han anat aprovant en els últims 30 anys.

140514 debat Gènere 2Sara Moreno ha explicat que les desigualtats de gènere persisteixen però van davallant lentament. Ho ha exemplificat fent referència a les diferències en la dedicació de temps a les tasques domèstiques i de cura i atenció a la família en les que hi ha hagut una lleu disminució en el temps mitjà dedicat per les dones i un lleu increment en els homes (de l’ordre de 15 a 20 minuts en un sentit i l’altre). Malgrat això, però, la desigualtat es manté clarament, perquè la mitjana de dedicació de les dones és de 4 hores diàries i la dels homes 1 hora 50 minuts.

Moreno ha defensat l’equiparació dels permisos de paternitat i de maternitat, com ho promou la plataforma Plataforma per Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PPIINA – www.igualeseintransferibles.org), perquè així des del principi es pot fer un repartiment equitatiu i s’estableixen hàbits i pautes de compartir les tasques de cura entre els dos membres de la parella.

D’altra banda, la realitat de l’envelliment de la població fa que, en l’àmbit de la dependència, un àmbit que no tenim ben resolt com a societat, s’estiguin reforçant les desigualtats de gènere en carregar en les famílies el pes de l’atenció, on són les dones les que principalment assumeixen aquestes funcions.

En l’anàlisi de l’efecte dels canvis normatius, Moreno ha diferenciat entre lleis que reconeixen una realitat ja existent i que han permès aflorar aquesta realitat, com serien la llei del divorci i la seva reforma de l’any 2005 i la del matrimoni entre parelles del mateix sexe, i altres lleis que semblen negar la realitat, com seria la llei de l’avortament de Gallardón, que abocarà de nou a condicions més precàries als sectors de població més vulnerables. Així, Moreno ha volgut remarcar com encara ara algunes actuacions legislatives tenen efectes perversos que acaben fent encara més profunda la desigualtat en la divisió sexual del treball.