L’Entesa per Sabadell revela els sous públics d’escàndol que perceben els regidors imputats

BUTLLETI55

El monogràfic del butlletí del Grup municipal se centra en el Cas Mercuri

L’Entesa per Sabadell ha publicat un nou Butlletí del Grup municipal que, amb motiu del primer aniversari del seu esclat, dedica part dels seus continguts al Cas Mercuri en què estan imputats diversos regidors i càrrecs de confiança del govern del PSC.

La portada s’il·lustra amb un recull d’imatges d’aquest primer any des que es va conèixer el cas i el monogràfic de les pàgines centrals ofereixen una pinzellada de diferents temes que apareixen en el sumari.

L’Entesa també revela els sous públics dels tres imputats que encara no s’han dignat a tornar l’acta de regidor i que, a més, cobren sous de l’Administració pública.

Per assistència al Ple municipal: Manuel Bustos 15.600, Paco Bustos 15.600 i Joan Manau 15.600.

Com a Adjunt de la Vicepresidència cinquena de la Diputació de Barcelona (nomenat el 31/10/12), Manuel Bustos 84.500.

Com a Assessors polítics a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (nomenats el 7/03/13), Paco Bustos 48.950 i Joan Manau 48.950.

Total anual: Manuel Bustos 100.100 €, Paco Bustos 64.550 € i Joan Manau 64.550 €.

Uns sous d’escàndol. Entre tots tres cobren ni més ni menys que 230.000 € de diner públic per realitzar unes funcions que hi ha dubtes més que raonables que les executin, ni que tinguin capacitat per realitzar-les. Uns diners que podrien dedicar-se a coses molt més útils per a la ciutadania.

El butlletí núm.55, que es pot consultar al web de l’Entesa, recull molts altres temes de l’activitat política local dels darrers sis mesos, entre els quals la denúncia de la manca d’inversions que havia de fer l’empresa concessionària del Cementiri o el nou crèdit de 3 milions d’euros que ha de demanar Promoció Econòmica Sabadell per tapar els forats de la mala gestió del PSC.

BUTLLETI55