L’Entesa per Sabadell confia que el nou conveni d’urbanització del barri d’Espronceda s’acompleixi definitivament

131031 Grup Municipal ES 2

L’Entesa per Sabadell confia que el nou conveni per a la urbanització del barri d’Espronceda s’acompleixi i s’executin definitivament les eternes obres, després de molts anys de promeses incomplertes per part de la Generalitat.

El Polígon Espronceda es va construir fa més de 50 anys i ja va néixer amb moltes deficiències. Posteriorment, tant ADIGSA com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han incomplert diversos acords, com ara el Pla Director d’Obres 1997-98, que hauria hagut de finalitzar l’any 2011 i porta un retard de més de dos anys.

131031 Grup Municipal ES 2El nou conveni, aprovat pel ple municipal el 3 de desembre, és l’enèsim compromís que no dóna les garanties necessàries. Per exemple, no determina cap data per a la finalització de les obres ni es refereix a la 4a fase d’obres, que afectaria la zona d’equipaments (Mercat, CAP, Piscina, Pavelló Sud), molt degradada. En canvi, s’acorda que primer es faci la cessió d’aquest espai a l’Ajuntament i posteriorment es faran les obres. Un aspecte totalment inaudit, ja que primer cal fer les obres i posteriorment cedir-les si estan executades correctament.

L’Entesa per Sabadell considera que no hi ha cap garantia de què ara sí que es faran les obres i es reparin les deficiències de les fases anteriors i desconfia del fet que la responsabilitat es traspassi a l’Ajuntament abans d’executar les intervencions en el barri i que acabi assumint la responsabilitat d’unes obres no executades o mal executades.

D’altra banda, les entitats veïnals queden excloses de la Comissió de seguiment regulada en el conveni, malgrat la seva permanent i activa trajectòria de reivindicació de millores per al barri i de finalització de totes les actuacions pendents.

L’Entesa considera que és imprescindible que es completi la urbanització definitiva del barri d’Espronceda i que la Generalitat assumeixi d’una vegada per totes la seva responsabilitat, però lamenta que es faci amb un elevat nivell d’inconcreció respecte del calendari i les actuacions i que, a més, es faci la cessió prèviament a les obres.