L’Entesa per Sabadell demana al govern municipal que no caigui a la trampa de la Conselleria

131031 Grup Municipal ES

L’acord presentat divendres reitera posicionaments ja obsolets i no és fruit de cap procés de concertació. L’Entesa reclama al Ministerio que abandoni definitivament el projecte del Quart Cinturó per anacrònic, innecessari i destructiu

Davant l’acord presentat divendres entre els alcaldes de Terrassa i Sabadell, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Generalitat de Catalunya en relació al Quart Cinturó, l’Entesa per Sabadell vol reafirmar la seva oposició a qualsevol projecte de Quart Cinturó, ja que considera que en cap cas és necessari ni adequat construir una nova infraestructura pensada per al trànsit de pas.

131031 Grup Municipal ESEl Ministeri de Foment ja ha mostrat en els diversos Estudis Informatius del Quart Cinturó realitzats la seva incapacitat de realitzar un projecte adequat a les necessitats de la comarca. En aquest sentit, cal tenir present que la vocació del Ministeri és donar servei al trànsit de pas, no pas resoldre els problemes de mobilitat a escala del Vallès, ja que només té competències per realitzar infraestructures que vagin més enllà de l’abast autonòmic.

En canvi, els arguments presentats per la Conselleria aquest divendres responen a les necessitats comarcals. Cal ressaltar, doncs, que la diagnosi de trànsit presentada se centra ja en l’argumentari defensat per la Campanya Contra el Quart Cinturó, observant les problemàtiques més locals. Malgrat això, la Conselleria no ha fet cap passa per reclamar la necessitat de fer-se càrrec d’un projecte que entraria plenament dins les seves competències.

D’altra banda, l’anunci d’acord no respon a un procés de concertació amb el territori, amb el qual no hi ha hagut cap tipus de debat, sinó tan sols a la voluntat dels governs implicats de continuar generant cortines de fum desviant l’atenció, responent a les demandes del lobby constructor, tot aplaçant una decisió urgent sobre el projecte de la Ronda Nord de Sabadell.

La Ronda Nord com a continuació de la Ronda Oest fins a la B-124, permetria no només millorar l’accés a Castellar sinó també millorar de forma significativa la mobilitat interna de Sabadell. La necessitat d’aquesta infraestructura i la seva reivindicació està cada vegada més present, essent en aquest moment objecte de dues propostes de resolució en tràmit al Parlament de Catalunya. Alhora, fa poques setmanes l’Ajuntament de Castellar (govern i oposició) va expressar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat la necessitat imperiosa de poder tenir aquesta connexió directa.

L’Entesa demana al govern municipal que no caigui a la trampa de la Conselleria i exigeixi solucions adequades i factibles als problemes de la ciutat i de la comarca. Aquestes solucions passen per abandonar les demandes cap al govern de l’Estat, que no té competències per tirar endavant el tipus d’actuació necessària.

Tanmateix, en moments de restriccions pressupostàries cal prioritzar encara amb més rigor les inversions a realitzar. És en aquest context que des de l’Entesa considerem que cal disposar d’un pla d’inversions en matèria de mobilitat al Vallès, tal com ja recollia el Pla Territorial Metropolità. Tan sols així es podrà prioritzar entre les diverses inversions sobre la xarxa viària i la xarxa ferroviària, sobre la qual cal posar més atenció per completar-la i millorar-la. La Generalitat té en aquest àmbit territorial compromisos per complir com el soterrament de FGC a Gràcia-Can Feu i el perllongament de FGC fins a Castellar del Vallès, compromisos que pretén obviar.