L’Entesa per Sabadell denuncia que el coneixement del català no és requisit per dirigir Ràdio Sabadell

130111 GM 3

L’Entesa també rebutja que es mantingui un sou de gairebé 56.000 € mentre els periodistes cobren poc més de 16.000 €

L’Entesa per Sabadell denuncia que la convocatòria de plaça de nou director o directora de Ràdio Sabadell no requereix l’acreditació del nivell C de català ni preveu cap prova per demostrar-ne els coneixements. El nivell C apareix només a l’apartat de mèrits a valorar, però no és un requisit per accedir-hi.

130111 GM 3La negativa del govern del PSC a incloure el coneixement del català a les bases entra en contradicció amb el Reglament del Servei Públic de Ràdio i el Contracte Programa de Ràdio Sabadell, que estableixen com una de les seves missions “la promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes”. Malgrat una de les accions del Contracte-programa és “prioritzar el català com a llengua d’ús habitual i de cohesió social en la programació de Ràdio Sabadell”, amb les bases a la mà, el nou director o directora no ha de tenir cap coneixement de català.

Les bases, que tampoc no exigeixen estar en possessió d’un títol universitari, van ser aprovades pel Consell d’administració amb el vot a favor dels consellers del PSC, PP i ICV; l’abstenció dels consellers de CiU i el vot en contra del l’Entesa per Sabadell i EUiA.

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell rebutja que es fixi el sou del nou director o directora en 56.000 € (49.880 amb dedicació exclusiva al càrrec + incentius per objectius), un sou desorbitat, especialment tenint en compte que els periodistes de Ràdio Sabadell cobren poc més de 16.000 €. Aquest sou va ser aprovat per tots els consellers, excepte els de l’Entesa i EUiA.

L’Entesa per Sabadell defensa que s’estableixi una forquilla salarial més ajustada, amb una clara reducció de les diferències de sou entre treballadors dins de la ràdio pública i lamenta que les bases perpetuïn aquestes diferències.