L’Entesa per Sabadell valora positivament el canvi d’actitud del govern municipal respecte del procés de renovació de la direcció de Ràdio Sabadell

130111 GM 1

L’Entesa per Sabadell valora positivament que el govern municipal hagi canviat d’actitud respecte del procés de renovació de la direcció de Ràdio Sabadell i hagi presentat una nova proposta per a l’elecció del nou director o directora.

130111 GM 1Després de la reunió del 20 de març, en què els consellers del PSC i d’ICV van rebutjar la proposta presentada per CiU, PP, Entesa per Sabadell i EUiA, avui el vicepresident del Consell d’Administració, Sr. Ramon Burgués, ha traslladat la possibilitat de fer una convocatòria oberta amb publicitat, per tal que hi puguin concórrer tots els candidats i candidates que compleixin els requisits professionals, sense que aquests hagin de ser avalats per un grup municipal.

Alhora, el govern municipal accepta la condició de què, en cas que vulgui presentar la seva candidatura, l’actual director ha de cessar del càrrec abans de la resolució d’aquest procés per tal que tots els candidats i candidates estiguin en igualtat de condicions, tal i com havien plantejat els consellers de l’Entesa, EUiA, PP i CiU.

Avui s’ha facilitat als membres del Consell un informe del Secretari de l’Ajuntament que indica que, d’acord amb el Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, la decisió d’extinció de contracte s’ha de comunicar per escrit amb un preavís mínim de tres mesos. Tanmateix, el contracte de l’actual director, signat l’any 2003, estableix en la clàusula primer un període d’avís de només 15 dies.

L’Entesa lamenta que Carme Garcia utilitzi l’informe del secretari com a excusa per oposar-se a la proposta de la resta de l’oposició

L’Entesa per Sabadell vol recordar que els arguments que va utilitzar la consellera d’ICV, Sra. Garcia, per oposar-se frontalment a la proposta de renovació no són els que ara explica, emparada per un informe del Secretari, sinó que va acusar la resta de l’oposició de “triar a dit”, obviant deliberadament que es feia una proposta de transició de tres mesos i en tot moment es pretenia que el procés de tria definitiva es fes amb totes les garanties. Considerem que la via de l’oportunisme, enlloc de reconèixer que ha canviat d’actitud, no és la millor manera de recuperar confiança.