Presentació de la moció a favor d’un Pla d’Intervenció Comunitària

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 12 de març de 2013

Aquesta és una moció que havíem presentat abans de conèixer el Cas Mercuri, amb la intenció de debatre-la en el ple del 4 de desembre, i que avui recuperem amb el convenciment de què s’aprovarà, perquè planteja una acció oportuna i necessària.

El punt de partida per a la presentació de la moció va ser la constatació de què el pressupost municipal de 2013 no contemplava cap partida destinada al Pla de barris, una realitat que implicava la desaparició d’aquest programa d’actuació.

El pla de barris, creat a partir de la Llei de Barris de 2004, es va concretar a Sabadell en dos projectes cofinançats per Ajuntament i Generalitat: el dels barris del Ripoll, a partir de 2005, i el dels barris del Sud, a partir de 2009.

La visió integral d’aquest projecte ha suposat en aquests anys un treball continuat d’intervenció social comunitària, des d’una perspectiva multidisciplinar que ha tingut bons resultats en el territori.

Tanmateix, la situació econòmica i social dels barris del Ripoll i del Sud ha anat empitjorant en els darrers anys i actualment hi ha un percentatge molt elevat de famílies que han de recórrer als ajuts d’emergència dels Serveis socials, com ara beques menjador, Rebost solidari, ajuts a habitatge i consums, etc. I aquesta situació també està afectant altres barris de la ciutat.

Davant d’aquesta realitat de pobresa creixent, amb una realitat econòmica i social molt precària, retirar el dispositiu d’intervenció comunitària del Pla de barris probablement tindrà un efecte molt negatiu que pot suposar un retrocés en la cohesió social de la ciutat i esdevenir un element més de conflictivitat social.

Per evitar les situacions d’exclusió cal construir un teixit social sòlid des dels barris, que incorpori accions preventives, una demanda que fan també les entitats veïnals, les primeres en detectar l’augment de situacions extremes.

Per tot plegat, considerem que l’Ajuntament s’ha de dotar d’un programa integral d’intervenció social amb l’objectiu de garantir la cohesió social i en aquest sentit proposem un únic acord:

 Donar continuïtat des de l’àmbit municipal al treball desenvolupat en els darrers anys a través de la creació d’un pla d’intervenció comunitària, que permeti mantenir una estructura tècnica suficient per encarar les demandes emergents en matèria social, amb la participació de professionals especialitzats i en col·laboració amb les entitats dels barris.

Esperem que tots els grups puguin donar-hi suport.