El conjunt de l’oposició reclama al govern municipal que s’incorporin millores al Projecte del Passeig

El grups municipals de CiU, PP, ES, ICV i EUiA adrecen un escrit conjunt a l’alcalde

El 5 d’octubre la Junta de Govern Local –amb el vot del PSC– va aprovar el projecte d’obres d’urbanització del Passeig, fase 1, referent al Passeig Manresa i la Plaça de l’Àngel, alhora que desestimava totes les al·legacions, entre les quals dels grups municipals d’ICV i de l’Entesa per Sabadell.

Tanmateix, l’acord d’aprovació deixa oberta la possibilitat d’incorporar alguns elements del debat allotjat recentment a la Fundació Bosch i Cardellach, sense concretar, però, el seu contingut ni el procés per a la seva incorporació.

Partint de l’oportunitat d’incorporar millores al projecte, tant en la fase 1 del Passeig Manresa, com en fases posteriors quan s’urbanitzi el Passeig de la Plaça Major, i considerant l’anòmala situació en què es desestimen les al·legacions rebudes en temps i forma i, en canvi, s’accepta que es puguin incorporar canvis posteriors, els grups municipals de CiU, el PP, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA, que suposem més del 50% del ple, hem adreçat a l’alcalde un escrit que expressa la preocupació pel fet que després de tres anys d’aparent paràlisi en què s’ha evitat el debat públic sobre el futur del Passeig, s’ha aprovat a corre-cuita un projecte que condiciona les següents fases i que, al nostre entendre, no està a l’alçada del que mereix l’espai més emblemàtic de Sabadell.

En aquest escrit formulem les següents peticions:

 Que en el termini més breu possible s’exposi als grups municipals i es difongui al conjunt de la ciutat el projecte definitiu de la fase 1 del Passeig, un cop incorporades les aportacions derivades de les conclusions del procés desenvolupat a la Fundació Bosch i Cardellach.

 Que no s’adjudiqui l’obra –licitada al mes d’agost- fins que no es conegui el projecte definitiu.

 Que les futures fases del projecte del Passeig s’abordin amb temps suficient i establint el debat institucional i públic que correspongui per tal de generar consensos i d’enriquir el projecte final.