Proposició contra la repressió policial

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

En els darrers mesos, les legítimes protestes socials contra la política de retallades de l’Estat del Benestar aplicada pels governs espanyol i català han estat contestades amb un enduriment de les pràctiques i polítiques punitives que alerta del deteriorament de l’estat democràtic de dret.

S’han fet ressò d’aquest retrocés entitats i col·lectius diversos, com ara el Síndic de Greuges, la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura o l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, que ha presentat un informe al Comitè per la prevenció de la tortura al Consell d’Europa.

D’altra banda, s’ha incrementat l’aplicació de mesures cautelars injustificades com ara la privació de llibertat contra persones i organitzacions que s’han mobilitzat conra la pèrdua de drets nacionals i socials amb fets com la detenció de més de cent persones -sis de les quals a Sabadell- arran de la Vaga General del 29 de març, la retenció de 6 vaguistes a Badalona pel sol fet de formar part d’entitats i col·lectius polítics, l’empresonament de la Secretària d’organització de la CGT Laura Gómez, la creació d’un web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la multa a 250 persones per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de la Primavera Valenciana, etc.

Per tot això PROPOSA:

 1. Demanar a les autoritats policials de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern espanyol que aturin la repressió contra els sectors socials que lluiten per una societat més justa.

 2. Sol·licitar la retirada dels càrrecs contra els imputats en aquests fets.

 3. Donar trasllat d’aquests acords a de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern espanyol.

No obstant això la Junta de portaveus resoldrà

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 27 de juny de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL