L’Entesa per Sabadell defensa que l’Espai Vapor Cusidó s’obri per donar serveis als veïns de la Creu Alta

110910 Vapor Cusidó

Des de què l’antic Vapor Cusidó de la Creu Alta va ser enderrocat, l’Entesa per Sabadell ve defensant la importància d’obrir aquest gran espai i donar-li un ús provisional.

110910 Vapor CusidóEsdevé del tot incomprensible que un solar de 4.500 m2 de titularitat municipal al mig del barri, l’obtenció del qual va costar 3 milions d’euros a la ciutat, estigui totalment tancat i sense que els veïns i veïnes no en puguin fer cap ús mentre no s’urbanitza com a plaça, que és l’ús previst pel Pla General d’Ordenació Municipal. Un destí final que no es materialitzarà ni a curt ni a mig termini per manca de pressupost.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell veu necessari que el Consistori i els veïns iniciïn un procés per estudiar les possibilitats que es poden donar a l’Espai del Vapor Cusidó provisionalment, amb un cost econòmic molt baix i amb la implicació de la ciutadania i d’empreses.

Per l’Entesa per Sabadell la manca de recursos econòmics de l’administració per urbanitzar definitivament la futura plaça no ha de ser l’excusa per desaprofitar les possibilitats que un espai com aquest té per a cobrir les diferents necessitats del barri de manera provisional. Zones de descans, espais de joc, zones amb jocs infantils, horts urbans, jardins aromàtics, etc. poden ser alguns dels usos que aquest gran espai pot acollir amb una despesa mínima.

Unes possibilitats d’ubicar-hi usos diversos que s’han reforçat al ser desestimada per la Junta de Portaveus del passat 1 de juny la proposta del grup municipal de CiU de transformar l’Espai Cusidó en un gran aparcament de vehicles.

L’Entesa per Sabadell continuarà treballant perquè l’Espai Cusidó esdevingui una experiència com les que estan impulsant altres ciutats, amb l’objectiu d’evitar que espais situats dins de la trama urbana acabin sent espais buits i abandonats, amb un impacte molt negatiu i es converteixi en una oportunitat per a crear nous espais al servei de la ciutat, generats i cuidats pels propis veïns i entitats.