L’Entesa per Sabadell promou un pronunciament de la Junta de Portaveus instant a RENFE a reparar l’escala mecànica de l’Estació Sabadell Centre

120302-GM-3

L’escala mecànica d’accés a l’andana des del vestíbul de l’estació Renfe Centre de Sabadell està fora de servei des del mes de març de 2011, un fet que agreuja encara més la situació d’una estació afectada històricament per múltiples barreres arquitectòniques, malgrat l’any 1995 es va aprovar la legislació que obliga els titulars d’edificis i instal·lacions públiques o privats a eliminar les barreres arquitectòniques.

120302-GM-3Davant d’aquesta greu situació, l’Entesa per Sabadell promou un pronunciament de la junta de portaveus de demà divendres, que proposa tres acords:

1- Instar ADIF a reparar de manera immediata o bé a substituir l’escala mecànica d’accés a l’andana de l’estació Renfe Centre.

2- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, a la Secretaria de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento.

3- Donar trasllat d’aquest acord a les associacions que treballen amb i per les persones amb discapacitats a Sabadell, a les associacions de veïns de la nostra ciutat, a les organitzacions en defensa dels drets de les persones amb discapacitats, a la ONCE, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

Cal recordar que el 3 de novembre de 2009 el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció, també a proposta de l’Entesa per Sabadell, per instar el Ministeri de Foment a complir la legislació i pressupostar per l’any 2010 la remodelació de l’estació Renfe Centre amb la finalitat de garantir la mobilitat i eliminar les actuals barreres arquitectòniques com és la manca d’ascensors o escales mecàniques entre el carrer i el vestíbul.
Tanmateix, aquesta reforma integral, que compta amb projecte constructiu valorat en 4,7 milions d’euros, no s’ha executat ni disposa encara de dotació econòmica ministerial.