Sobre el reinici d’obres del Gasoducte al Ripoll

Pregunta de Virginia Domínguez en el ple municipal del 3 d'abril de 2012

Com vostè sap, ens preocupa el greu impacte del traçat del gasoducte Martorell-Figueres sobre el rodal, especialment sobre el tram que travessa uns espais tan sensibles com el Bosc de Can Deu i el Riu Ripoll.

En aquest sentit, el passat 8 de febrer el tinent d’alcalde de Presidència i Serveis a les persones, Sr. Juan Carlos Sánchez, en resposta a una de les nostres peticions sobre el gasoducte, va indicar-nos que l’Ajuntament havia demanat a ENAGAS que no s’iniciessin les obres del pas del Torrent de Can Deu i del Riu Ripoll fins que no s’hagués informat el Protocol del Rodal.

En la mateixa resposta reconeixia que la llicència atorgada indica que no s’executarà el tram de les obres corresponents a l’afectació de la Sèquia Monar fins que s’hagi fet l’estudi documental i s’hagi aportat la documentació necessària per garantir-ne la restitució.

Tenint en compte que ENAGAS va reiniciar el passat 26 de març les obres en l’àmbit del Ripoll, la pregunta és:

  Quan van tenir coneixement de què s’havien reiniciat les obres a la zona del Ripoll i per quin motiu no es va convocar immediatament el Protocol del Rodal, tal i com s’havien compromès?