Sobre l’aprovació inicial del Contracte programa de la Ràdio

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 6 de març de 2012

Ens trobem ara en una situació semblant a la de l’aprovació inicial del reglament. El text que es porta avui a aprovació incorpora molts dels nostres suggeriments i aportacions, que honestament pensem que el millora i incorpora una disposició més clara de les missions, amb la distinció de les accions vinculades a principis que garanteixen el dret a la informació i les accions vinculades a continguts de la programació.

S’han introduït alguns conceptes que havíem proposat com ara el de llibertat d’informació i el d’informació independent, i entre les missions del servei es fan referències a la promoció dels drets socials i ciutadans com a eix vertebrador de tota societat democràtica o a la pluralitat i els valors de la diversitat.

També s’han introduït aspectes que inicialment no es contemplaven, malgrat alguns de forma parcial, com ara la prohibició d’emetre publicitat encoberta, la referència a què els sous dels professionals seran justos, adequats a la seva formació, capacitats i dedicació, o el fet que el contracte programa hauria de reflectir la relació amb Com Ràdio i els termes d’aquest acord.

En canvi, no s’han incorporat propostes que ens semblaven interessants, com ara la retransmissió en directe dels principals esdeveniments polítics de la ciutat (únicament s’ha acceptat la Diada) o garantir la retransmissió íntegra o bé una àmplia cobertura dels plens municipals i les jornades electorals.

També proposàvem l’eliminació de l’acció consistent en vetllar escrupolosament pel respecte a la imatge de Sabadell i les seves institucions, perquè aquesta acció no és responsabilitat d’un mitjà de comunicació i és completament contradictori amb el dret a la informació veraç i independent.

Però el que més lamentem és que no s’incorpori el compromís de què la programació es desenvolupi en català. Aquest és un fet greu quan parlem d’un mitjà de comunicació públic i ens sembla que no funcionen les mitges tintes, no n’hi ha prou amb la promoció, coneixement i difusió de la llengua, cal un compromís ferm de defensa del català i en aquest document tenen una ocasió perfecta per demostrar-ho.

Així doncs, ara com ara el nostre vot serà negatiu pel nostre compromís irrenunciable amb la llengua catalana i lògicament farem al·legacions per modificar aquest i altres aspectes que considerem que no han quedat prou ben resolts.