L’Entesa per Sabadell denuncia l’estat d’abandonament de blocs de pisos desocupats al barri de Merinals

2012 Merinals 3

L’Entesa ha comunicat a les administracions responsables el perill que suposen aquests blocs que haurien de ser enderrocats el més aviat possible

Al barri dels Merinals, fa alguns anys que l’empresa pública ADIGSA (ara Agència Catalana de l’Habitatge) va reubicar els propietaris de pisos afectats per problemes estructurals en habitatges de nova construcció, però va deixar part de la feina sense acabar i des de fa més de dos anys els antics blocs romanen dempeus buits i en un estat lamentable, ja que haurien d’haver estat enderrocats en el seu moment.

2012 Merinals 3L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement d’aquest fet per la denúncia del veïnat i ha traslladat una petició als òrgans municipals corresponents, com la Comissió Informativa d’Urbanisme i espai Públic i el consell d’administració de VIMUSA, que tot i no ser la responsable directa en aquest cas, té competències en l’àmbit de l’habitatge públic a la nostra ciutat.

També s’han fet diverses gestions amb l’Agència de l’Habitatge de l’Habitatge, depenent de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que és la responsable directa de la situació, per tal que agiliti els tràmits corresponents i procedeixi a l’enderroc d’uns edificis que constitueixen un autèntic perill en el seu estat actual d’abandonament i degradació. L’Entesa no entén l’argument de manca de pressupost a l’hora d’executar una obra pública del tot necessària, i més quan aquesta hauria d’haver estat contemplada, com una actuació prioritària, dins del projecte global de substitució dels blocs de pisos implicats.

D’altra banda, considerem que el govern municipal ha de vetllar pel compliment dels terminis establerts a l’hora de completar l’execució d’aquesta obra, tot i que l’hagi de realitzar una altra administració. És d’esperar que l’enderrocament dels edificis es faci el més aviat possible amb totes les mesures de seguretat adients i el barri dels Merinals pugui recuperar la qualitat de l’espai públic que es mereix.