Sobre l’increment de l’IBI 2012

Pregunta de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de febrer de 2012

Al mes de desembre l’Ajuntament va aprovar definitivament les ordenances fiscals amb un increment de l’IBI del 4%.

Posteriorment, el govern de l’Estat va aprovar una disposició d’obligat compliment que incrementa l’IBI de la major part de municipis en funció de la data de la darrera revisió cadastral, que, en el cas de Sabadell implica un increment addicional del 10%. És a dir, la pujada de l’IBI a Sabadell és d’un 14%, molt per sobre de l’IPC que tant posen vostès com a referència.

La pregunta que li volem adreçar és si té previst fer algun ajust a la baixa per tal d’evitar aquest increment tan elevat o si, pel contrari, la intenció del seu govern és aplicar sense més aquesta sobrecàrrega a tots els contribuents.