Presentació de la moció sobre la proposta d’usos per al Vapor Cusidó

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de febrer de 2012

Com bé saben, tenim al bell mig de la Creu Alta un gran espai completament buit fruit de l’enderrocament del que havia estat el Vapor Cusidó.

Un espai de propietat municipal qualificat com a Places i Jardins urbans. Tanmateix, no hi ha cap previsió pressupostària per urbanitzar-lo i l’actual situació econòmica més aviat fa preveure que no s’urbanitzarà a curt termini.

Aquest espai ha costat molts diners públics a la ciutat, gairebé 3 milions d’euros, i per tant, no té sentit tenir-lo tancat i barrat sense cap ús.

És per aquest motiu que plantegem l’adequació provisional d’aquest gran solar, on s’hi poden encabir moltes activitats diferents, que es poden fer amb un cost molt baix. Això vol dir amb materials reutilitzats que tenim als magatzems municipals o que puguin aportar les entitats o els propis veïns. Això vol dir fer-hi activitats que no requereixin materials especials. Però sobretot vol dir voluntat per fer-ho i imaginació. Ens espera un futur en què serà més necessari saber gestionar la imaginació i la implicació de la ciutadania que no pas grans recursos econòmics.

I el que nosaltres imaginem per a aquest espai és, per exemple, una pista multiesportiva, zones arbrades, pista de petanca, horts urbans pel veïnat i per les escoles, alguna zona d’aparcament… Tot això hi cap, però el que proposa la moció és que es faci un procés participatiu senzill al barri, en què puguin participar veïns i veïnes, entitats, escoles… per tal de definir conjuntament què és el que convé més, quins usos provisionals pot tenir aquest espai.

Hi ha en aquest sentit moltes experiències en altres ciutats, molts espais abandonats que s’han convertit en zones esportives, horts urbans o altres espais d’ús social amb molt pocs diners. Per exemple a Saragossa hi ha la campanya municipal “Esto no es un solar”, a Terrassa es potencia una xarxa d’horts urbans, a València hi ha fins i tot un concurs d’idees per definir usos provisionals.

Així doncs plantegem una proposta realista i pràctica, que pretén obrir aquest gran espai al barri amb un procés democràtic per determinar-ne els usos també democràtics, o sigui pensant en les necessitats dels conjunt de veïns i veïnes del barri, que ha de tenir mentre no s’executa la seva urbanització definitiva.

Esperem que tots els grups hi puguin donar suport.