L’Entesa per Sabadell s’adreça al Director General de Transports i Mobilitat per conèixer si les obres del perllongament dels FGC estan aturades i quines garanties de calendari i finançament hi ha

120113 GM Virginia i Juli

L’Entesa per Sabadell s’ha adreçat a la Generalitat per obtenir informació actualitzada sobre l’estat de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat un cop s’ha posat de manifest la paralització de les obres i que no s’ha complert el compromís de desmuntar la tuneladora durant el mes de desembre. D’acord amb el darrer calendari oficial, la tuneladora ja hauria de ser a la zona nord en període de manteniment per tal de començar al mes de març el segon túnel.

120113 GM Virginia i JuliL’Entesa per Sabadell va decidir adreçar-se directament al Sr. Ricard Font, Director General de Transports i Mobilitat, després de plantejar aquestes preguntes a l’alcalde i rebre la resposta de què no disposaven d’informació. En l’escrit al director general preguntem sobre el calendari de treballs de la tuneladora, la data d’enderroc de Sabadell Estació, la previsió per a l’exposició pública de l’Estudi Informatiu del soterrament entre Sabadell Estació i Can Feu, i el finançament de l’obra que garanteixi la seva continuïtat i finalització.

L’Entesa per Sabadell ja ha manifestat en diferents ocasions la preocupació per la finalització de les obres i els problemes de finançament

L’Entesa per Sabadell recorda que quan al mes de setembre van denunciar que les obres s’havien aturat durant l’estiu sense cap tipus d’informació, degut bàsicament a la manca d’un finançament garantit de l’obra i que el Director General de Transports, Sr. Ricard Font, així ho havia confirmat, el conseller Recoder va desautoritzar-lo i va insistir en què les obres no s’havien aturat mai, malgrat l’evidència de l’aturada.

No obstant això, al mes de desembre, el propi conseller d’Urbanisme, Sr. Lluís Recoder, va afirmar que no estava garantit el finançament de les obres de perllongament dels Ferrrocarrils de la Generalitat a Sabadell.

L’Entesa per Sabadell reclama transparència al govern de la Generalitat i al govern municipal i que s’informi a la ciutat de la situació concreta, així com un compromís realista sobre el calendari d’obres.