L’Entesa per Sabadell considera que el govern municipal hauria de prorrogar el pressupost

111207 Pressupostos

No té cap mena de sentit aprovar un pressupost en fals

L’Entesa per Sabadell ha mostrat els seus dubtes sobre la credibilitat del pressupost que el govern municipal porta a aprovació inicial al ple municipal del 13 de desembre.

111207 PressupostosEn un moment d’absoluta incertesa econòmica en què no es coneix ni el pressupost de la Generalitat per a l’any 2012, ni les intencions del nou govern de l’Estat, presidit pel Sr. Rajoy, no és pertinent elaborar un pressupost municipal en què una part important dels ingressos provenen de les administracions supramunicipals.

La portaveu de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, ha manifestat que “no té cap mena de sentit aprovar un pressupost en fals. Seria més correcte prorrogar el pressupost de 2011 i esperar a tenir la informació necessària sobre els ingressos que es rebran de la Generalitat i l’Estat per poder plantejar una proposta de pressupost més realista.”

L’Entesa per Sabadell apunta que ara com ara, no només no es coneixen els imports de les aportacions de la Generalitat, sinó si el Sr. Rajoy reduirà les aportacions als Ajuntaments o en quin percentatge quedarà fixat l’IVA per l’any 2012, aspectes que afecten absolutament el pressupost municipal.

L’Entesa per Sabadell recorda que aquesta situació no es produiria si hi hagués un sistema de finançament municipal just que donés estabilitat als municipis, una assignatura pendent que no ha volgut abordar mai cap dels governs de l’Estat en 32 anys d’Ajuntaments democràtics.