L’Entesa per Sabadell assegura que l’estació sensora de la contaminació atmosfèrica no incompleix la llei

Demana al govern municipal més responsabilitat en la protecció de la salut

El govern municipal, i concretament el regidor de sostenibilitat Ricard Estrada, pretenen desconnectar l’estació sensora dels nivells de contaminació atmosfèrica que la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya té instal·lada a la carretera de Prats, sota l’argument que la ubicació d’aquesta estació incompleix la llei, sense esmentar però quins paràmetres incompleix.

La lectura de la legislació que regula la instal·lació d’aquestes estacions sensores desmenteix aquest argument. Concretament, la Directiva europea 2008/50 relativa a la qualitat de l’aire ambient, que emmarca les condicions d’ubicació i els paràmetres dels mesuraments i el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, que desplega aquesta directiva europea, deixen ben clar la idoneïtat de la ubicació d’aquesta estació. És més, aquesta legislació determina l’obligatorietat d’efectuar mesuraments de la qualitat de l’aire en lloc fixes on els nivells superin els llindars superiors d’avaluació establerts .

La normativa i els mesuraments efectuats per les estacions automàtiques que formem part de la Xarxa que la Generalitat tenen per objectiu la protecció de la salut humana i del medi ambient a partir de determinar les fonts i els nivells de contaminació, per tal de poder aplicar mesures de prevenció i reducció les emissions de contaminants en base a les directrius de l’Organització Mundial de la Salut.

L’Entesa per Sabadell qualifica de boicot l’actitud del Govern municipal i reclama a l’alcalde Manuel Bustos respecte pels convenis de cooperació institucional i més responsabilitat en la protecció de la salut pública i del medi ambient.

Finalment, l’Entesa per Sabadell insta al Govern municipal a què es preocupi pels elevats nivells de contaminació de la ciutat i hi destini els recursos necessaris per aplicar mesures per reduir aquests índex i millorar la salut de les persones.