L’Entesa per Sabadell denuncia al govern del PSC per no cedir materials municipals per la campanya electoral

El govern del PSC ha decidit de manera unilateral no cedir material municipal (taules, cadires i tarimes) a les organitzacions polítiques per als seus actes electorals.

Es tracta d’una decisió que té per objectiu dificultar al màxim l’activitat de la campanya electoral de la resta d’organitzacions polítiques adversàries.
Per justificar aquesta decisió política pretén emparar-se en una perversa interpretació d’una resolució de la Junta electoral de l’any 1994, que indica que els Ajuntaments no han de cedir materials, però que en cap cas no prohibeix que ho facin. Una excusa del tot absurda, ja que aquests materials sempre s’han cedit sense cap tipus de problema en totes les conteses electorals des de l’any 1994 i el mateix PSC se n’ha beneficiat als llarg de tots aquests anys.

L’ús dels materials municipals per part de les organitzacions polítiques que concorren a les eleccions té tota la seva lògica al tractar-se d’una activitat en benefici de la ciutat.

Aquesta actitud del PSC s’ha d’entendre com un acte més de la seva permanent atribució dels materials i espais municipals com a propis. Una actitud més pròpia d’un govern cacic que d’un govern democràtic. També cal entendre-la com una mostra del seu nerviosisme en relació als possibles mal resultats electorals i de la pèrdua d’interès de la ciutadania pel seu cap de llista Manuel Bustos.

L’Entesa per Sabadell denuncia aquesta actitud d’apropiació dels bens municipals contrària als interessos públics i posarà tots els mitjans necessaris per realitzar les seves activitats previstes.