Habitatges privats a la caserna?

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

L’any 2004 el govern municipal, encapçalat per Manuel Bustos, va segregar del conjunt del solar de la Caserna una parcel·la 1.692 m2 carrer de Vilarrúbies, entre la Plaça Taulí, i la Gran Via. A més de la segregació, va canviar la qualificació urbanística d’equipament educatiu que el Pla General li atorgava per la de residencial privat.

Posteriorment, a instàncies també del govern municipal del PSC, el Ple va aprovar vendre aquest solar, mitjançant subhasta, per un preu de sortida d’ 11 milions d’euros. No cal dir que l’Entesa va ser l’únic grup municipal que es va oposar a aquest canvi de requalificació urbanística i a la venda d’una peça important del patrimoni públic municipal.

Una venda que, per benefici de la ciutat, mai s’ha pogut executar, gràcies al Contenciós que el seu moment l’Entesa va interposar contra el conveni que Manuel Bustos va signar amb el ministre de l’Interior en què li regalava 3 milions d’euros i un solar municipal a Sant Pau de Riu-sec a canvi dela Caserna de la Guàrdia Civil, malgrat aquesta ja era de propietat municipal i així està inscrita al Registre de la Propietat.
Amb aquesta retallada del solar de la Caserna, l’espai destinat al Parc de Salut es reduïa un 22% respecte del previst inicialment. Una reducció decidida unilateralment pel govern, sense que en cap moment es plantegés quines són les necessitats d’aquest futur equipament.

A més, la requalificació i la venda d’aquest solar no estava destinada a què l’adquirís l’empresa municipal Vimusa per fer-hi habitatges socials, sinó que l’objectiu era vendre’l en el mercat privat per construir-hi habitatges privats d’alt nivell.

Els 11 milions obtinguts amb la venda tampoc no tenien la finalitat de ser invertits en algun equipament o espai públic, tal i com va succeir en l’operació de l’Eix Macià, on els diners obtinguts amb la venda dels solars municipals edificables van ser destinats per a finançar la urbanització del Parc Catalunya. Tot el contrari, els diners obtinguts amb la venda del solar de la Caserna anaven al pressupost general de l’Ajuntament, caracteritzat per les enormes despeses innecessàries de caire protocol·lari i propagandístic.

Si fa sis anys requalificar i vendre un solar municipal per 11 milions d’euros per fer caixa tenia alguna explicació per algú, avui en dia no en té cap. La crítica situació del mercat immobiliari i la necessitat de disposar de sòl públic desaconsellen vendre un solar municipal estratègicament situat.

La bona gestió del patrimoni públic municipal adquireix ara més importància que mai. El sòl per poder-hi ubicar els nous equipaments, no només serà difícil d’obtenir per la manca d’espais, sinó que s’hauran de pagar a preu de mercat i per tant amb una despesa de diner públic tan innecessària com inassumible per una situació de precarietat de les finances municipals.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell va portar al darrer Ple municipal la proposta de desfer la requalificació d’aquest solar municipal aprovada l’any 2004 per la d’equipament educatiu que li atorgava el Pla general, així com deixar sense efecte l’expedient de venda.

Malauradament, una vegada més, altres grups municipals van actuar contra els interessos de la ciutat i la proposta d’Entesa no va prosperar pels vots contraris del PSC i de CiU i les abstencions del PP i d’ICV-EUiA.
L’Entesa per Sabadell però, continuarà treballant per evitar la venda d’aquest solar i perquè continuï sent de titularitat municipal. Perquè deixi d’estar destinat a incrementar la immensa bossa d’habitatges buits i sigui un espai on poder-hi construir el Parc de Salut, l’Escola d’Infermeria, o altres equipaments públics educatius o socials.

[Publicat al Diari de Sabadell el 13/04/2011]