Sobre un local adequat per als Castellers de Sabadell

Prec de Virginia Domínguez en el ple municipal del 2 de novembre de 2010

Aquests darrers dies han estat notícia els Castellers de Sabadell. Vostè mateix s’ha mostrat orgullós dels seus èxits i ha admirat el seu esforç. Compartim aquest orgull i som sensibles a la seva petició de col·locar una placa commemorativa de la diada en què van aconseguir descarregar per primer cop el 3 i el 4 de 8.

No obstant això, ens preocupen les condicions en què assagen i pensem que és hora de què es busqui una solució per tal que puguin continuar assolint objectius cada cop més ambiciosos.

És cert que l’Ajuntament va fer unes inversions al local de Sabadell Cultura per facilitar els assajos i durant anys els saballuts han compaginat aquest espai amb d’altres que els han permès assajar en els dies de pluja o fred.
Però potser ha arribat l’hora d’estudiar altres possibilitats, de buscar una seu estable, d’estiu i d’hivern, on puguin desenvolupar el seu treball. Aquest és el nostre prec.