Carta oberta al Sr. Lluís Monge

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Benvolgut Sr Lluís Monge, tinent d’alcalde i regidor de cultura de la nostra ciutat. He llegit atentament les seves declaracions sobre el Vapor Pissit i li haig de ser sincer: ha aconseguit decebre’m encara més. Vostè, que té l’encàrrec de fer de regidor de cultura, continua intentant defensar la seva indefensable posició respecte aquest vapor amb unes argumentacions tan pobres com ofensives.

Diu que ens fet arribar unes fotos perquè entenguem que les obres que actualment es realitzen al Vapor Pissit no són de “demolició sinó de rehabilitació”. Miri, no calia la molèstia, ni que dediqués esforços a desconcertar l’opinió pública, ja que vostè sap perfectament que des de l’Entesa no confonem pas les característiques de les obres, perquè les coneixem a fons. Per cert, que les obres ni són de demolició, ni de rehabilitació, sinó que són de consolidació d’alguns elements i afecten només una part del Pissit, a la nau del carrer del Sol.

També sap perfectament que mai no hem dit que les obres actuals consisteixin en enderrocar el Vapor Pissit, sinó que hem preguntat a l’alcalde si la seva intenció era protegir o enderrocar en un futur proper la part no protegida del vapor, preocupats per la pèrdua que suposaria la seva desaparició.

Ara bé, som conscients que vostè s’ha ficat, o s’ha deixat ficar, en una situació difícil. El govern del qual forma part ha promès a algunes entitats de la faràndula construir un equipament cultural de producció teatral, precisament en el Vapor Pissit. Un projecte que, com vostè sap, és totalment incompatible en aquesta ubicació amb el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.

Un Museu Tèxtil que es basa en un projecte aprovat per unanimitat del ple municipal de febrer de 1998 que preveu ocupar tot el conjunt del Vapor Pissit, però que el seu govern ha postergat deliberadament. I vostè, com a regidor de cultura, enlloc de defensar i impulsar un projecte museístic i cultural de primer ordre, aprovat per tots els representants de la ciutat, ha optat per la confusió, per embolicar la troca i per la negativa de protegir el conjunt fabril únic que ens resta a Sabadell.

Vostè, Sr. Monge, mai no s’ha atrevit a explicar als grups municipals aquest projecte d’equipament cultural de producció teatral al Vapor Pissit, mai, ni vostè ni l’alcalde Manuel Bustos, han exposat quines són les veritables intencions que tenen per a aquest vapor.

Sr. Monge, per què no explica obertament a la ciutat com pensa construir un teatre a l’edifici del carrer del Sol i uns bucs d’assaig a les naus interiors, que casualment no estan protegides, sense enderrocar-les i al mateix temps ubicar-hi el Museu Tèxtil?

Per què no explica Sr. Monge, quins són els veritables motius que el van portar a negar-se a protegir tot el conjunt del Vapor Pissit, en la proposta que l’Entesa va portar al ple municipal?

Sr. Lluís Monge, regidor de cultura, deixi de fer demagògia i no deixi el coneixement, la història, el patrimoni i la cultura en un tercer ordre. No perdi energia confonent l’opinió pública i reservi-la per impulsar la renovació dels museus de la ciutat, per fer realitat el Museu de la Indústria Tèxtil, per evitar que desapareguin elements importants del patrimoni històric de la ciutat com el Vapor Turull, el Molí d’en Torrella, les masies de Can Llong i de Ca n’Oriac i un llarg etc. O potser això dóna pocs vots?

Atentament,

Isidre Soler Clarena
Regidor portaveu d’Entesa per Sabadell

[Publicat al Diari de Sabadell el 24/09/2010]