L’Entesa per Sabadell responsabilitza el govern municipal i el PSC d’impedir la protecció del Vapor Pissit

El passat dia 7, en el debat sobre la moció d’Entesa per Sabadell al ple municipal, que proposava la protecció del conjunt del Vapor Pissit, es va escenificar novament el més absolut menyspreu que el govern municipal del PSC té pel patrimoni històric i cultural de la ciutat.

El govern municipal va impedir que prosperés la proposta amb el seu vot en contra, amb la col·laboració del PP, que es va abstenir. El tinent d’alcalde de presidència i regidor de cultura, Lluis Monge, va fer gala del seu total desinterès pel patrimoni i del desconeixement de la seva gestió i es va oposar a la major protecció del conjunt del Vapor Pissit amb una absoluta manca d’arguments i menystenint als qui defensaven la necessitat de preservar el patrimoni de la ciutat.

La proposta de l’Entesa per Sabadell plantejava l’acord municipal d’ampliar l’actual nivell de protecció volumètrica a la totalitat del conjunt industrial del Vapor Pissit i iniciar els tràmits administratius per recollir aquest nou nivell de protecció en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS.

Aquesta proposta neix com a conseqüència dels estudis realitzats recentment i encarregats per l’Ajuntament, els quals posen de relleu la importància del conjunt industrial del Vapor Pissit pel seu valor arquitectònic i històric. Aquest conjunt construït el 1843 conserva encara l’estructura original característica d’aquest tipus de conjunt fabril, format pel pati de drapaires central, les dues quadres paral·leles al pati, l’antiga sala de màquines i la xemeneia. Té un elevat valor en ser l’únic exponent d’aquesta tipologia d’edifici industrial que es manté a la ciutat i també com a conjunt singular a Catalunya.

Tot i la rellevància del conjunt del Vapor Pissit, actualment el PEPPS, no garanteix la protecció de la totalitat del conjunt, sinó que tan sols protegeix la nau principal amb façana al carrer del Sol. Pel contrari les naus paral·leles de llevant del pati de drapaires i que es conserven des de la seva construcció, el dipòsit d’aigua, l’antiga sala de màquines i xemeneia no gaudeixen de cap tipus de protecció llevat de la documental i per tant són susceptibles de ser enderrocades.

L’Entesa per Sabadell lamenta l’actitud del govern municipal del PSC, especialment la del regidor de cultura, Lluís Monge, pel seu menyspreu envers el patrimoni històric de la ciutat, tot i sent el responsable de la seva preservació, i per la seva negativa a protegir un conjunt històric de reconegut valor patrimonial