L’Entesa per Sabadell denuncia que els ministeris de Fomento i de Medio Ambiente volen imposar el Quart Cinturó saltant-se la legalitat

100831RPQC

El passat 30 de juliol el Ministerio de Fomento va sotmetre a exposició pública l’Estudi informatiu EI4-B-16 “Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona”, aprovat provisionalment per la Dirección General de Carreteras. Amb aquest nom tan críptic es refereixen al tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers.

Aquesta exposició pública s’ha realitzat de manera absolutament irregular ignorant de manera deliberada la tramitació conforme a llei del procediment d’avaluació ambiental.

100831RPQCEn data 22 d’abril la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino va resoldre la caducitat del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, que s’havia iniciat l’any 2004. Tanmateix, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento va pressionar per tal de convalidar els tràmits efectuats en els anys 2004 i 2005 per no haver-los de realitzar novament. El Ministerio de Medio Ambiente va cedir.

És tracta d’un frau del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, perquè, a banda d’estar declarada la caducitat, els actes administratius de l’actual estudi informatiu no es poden considerar iguals per dos fets:

  L’estudi informatiu publicat al BOE el 30 de juliol de 2010 presenta un traçat substancialment diferent al de 2004

  Amb posterioritat a 2005 s’han produït modificacions normatives rellevants, com és l’aprovació del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona i altres disposicions de la Generalitat de Catalunya.

El més greu però és que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental admet mantenir aquella avaluació d’impacte ambiental caducada, però, tanmateix, accedeix a conservar els actes administratius del procés tot i ser coneixedora dels canvis i de què la normativa és absolutament clara en aquest sentit.

Per l’Entesa per Sabadell es tracta d’un absolut menyspreu de l’administració central envers la legalitat i el territori, volent imposar a qualsevol preu un projecte que, no tan sols tindrà un impacte devastador sobre els darrers espais naturals del nostre rodal i del Vallès, sinó que pretén fer-ho de forma fraudulenta.

Davant els sòlids arguments dels que ens oposem a aquesta autopista i defensem un altre model territorial i de mobilitat, els seus promotors pretenen imposar-la amb traïdoria (anunci d’exposició pública el 30 de juliol) i al marge dels arguments ambientals i de la legalitat.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell interposarà un recurs d’alçada contra la decisió de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental i ha presentat una moció a la Junta de Portaveus de divendres vinent perquè l’Ajuntament també presenti un recurs d’alçada per tal de garantir que el tràmit de consultes s’efectuï en les condicions adequades i ajustades a la legalitat.