L’Entesa per Sabadell denuncia que la Generalitat incompleix la Llei de mobilitat i l’acord de retornar l’espai de l’aparcament provisional dels Mossos d’Esquadra a la ciutat

El juliol de 2005 l’Ajuntament va cedir a la Generalitat l’espai lliure de propietat municipal de la carretera de Serra Pedralba, prop de la N-150, per un termini màxim de tres anys, mentre duraven les obres del Complex Central de la Policia de la Generalitat. Finalitzat aquest termini el terreny havia de ser reposat al seu estat inicial i retornat a la ciutat.

Gairebé dos anys després de la finalització d’aquest termini i d’haver acabat les obres del Complex de la Policia, l’aparcament continua en funcionament i el terreny encara no ha estat retornat a la ciutat.

L’Entesa ha demanat en diverses ocasions al govern municipal que reclami a la Generalitat la reposició i el retorn de l’espai cedit, sense que aquest retorn s’hagi fet efectiu.

El motiu principal per no resoldre aquesta situació és que el Departament d’Interior no ha elaborat el corresponent pla de mobilitat d’aquest complex, que està obligat realitzar d’acord a la Llei de Mobilitat de la pròpia Generalitat i que obliga als grans centres generadors de mobilitat a establir mitjans de transport adequats i alternatius al vehicle privat per al seu personal.

Des de l’Entesa lamentem la manca de coherència de la Generalitat per no haver resolt la mobilitat d’un equipament de la seva competència i que no hagi establert els mitjans per garantir els desplaçaments del personal amb els diferents modes de transport.

En aquest sentit reclamem novament que la Generalitat elabori el pla preceptiu i instem al govern municipal a reclamar que es reposi el terreny cedit i sigui retornat a la ciutat en un breu termini.