L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que no confongui l’opinió pública anunciant acords inexistents amb la Generalitat en el tema del soterrament dels FGC a Gràcia

SimulacioFGC

Contràriament al que l’alcalde ha afirmat, no hi ha cap acord encara entre la Generalitat i l’Ajuntament per soterrar les vies del tren dels FGC entre la Rambla Iberia i el Passeig de Can Feu.

L’Entesa lamenta que amb motiu d’una primera exposició dels treballs per part dels tècnics de la Generalitat als portaveus municipals, l’alcalde es precipiti i doni per fet un tema en el que encara no hi ha res definit, confonent una vegada més l’opinió pública.

Després de varis mesos de treballs ahir els tècnics de la Generalitat van exposar possibles solucions tècniques al soterrament dels 400 metres que separen la Rambla Iberia i el Passeig de Can Feu i que el projecte constructiu no preveu. Queden però molts aspectes per concretar.

SimulacioFGC
El primer seria si el lloc on es planteja que el tren surti novament a la superfície davant el Castell de Can Feu és el més adequat, ja que impossibilitaria unificar la Plaça del Mil·lenari amb el Parc del Castell de Can Feu o cal perllongar més el soterrament en direcció Sant Quirze. També cal concretar les previsions per connectar aquesta línia amb la futura línia a Granollers i també amb la futura línia a Terrassa. L’altre aspecte fonamental per definir és el finançament d’aquesta ampliació, calculada en uns 24 Milions d’euros i que es pretén que l’Ajuntament en pagui un 50 %.

Tot i la manca de concreció, l’Entesa per Sabadell celebra que es vagi avançant en la possibilitat de soterrat el màxim tram de vies. El soterrament del tren dels FGC per convertir aquest espai en un passeig entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès va ser una proposta que l’Entesa va plantejar a la Generalitat l’any 2006 en motiu de les al·legacions al projecte i que l’Entesa ha vingut reclamant de manera constant. Posteriorment, al febrer del 2007, a instàncies també de l’Entesa, el ple municipal va a provar una moció reclamant a la Generalitat el soterrament de la via.

Cal recordar que quan l’Entesa va fer la proposta el govern municipal no tant sols no va plantejar a la Generalitat aquesta millora pels barris de Gràcia i Can Feu sinó que va acusar a l’Entesa de voler paralitzar el projecte per haver fet al·legacions. Ara l’alcalde, amb l’afany de protagonisme que el caracteritza i a manca de poder anunciar cap projecte propi, fa bandera d’aquesta ampliació del tram soterrat tot i que no hi hagi res definit.