El Govern municipal i l’alcalde Bustos menystenen la corporació municipal i confonen la ciutat amb la seva finca privada

El Govern municipal, i en particular l’alcalde Manuel Bustos, menysté de manera sistemàtica els representants municipals democràticament escollits que conformen la corporació municipal i confonen la responsabilitat de governar la ciutat amb l’apropiació de tot el que succeeix a la mateixa.

Aquesta visió estreta del govern municipal s’ha posat novament de manifest en les darreres inauguracions de nous espais públics. En concret la Plaça Vapor Gorina i el Parc de Can Gambús han estat inaugurats sense comunicar-ho ni convidar als actes d’inauguració a la resta de representants municipals ni les entitats del sector.

En el cas de la inauguració de la Plaça Vapor Gorina aquesta ni tan sols va ser comunicada a la immobiliària que l’ha finançat, ni a l’Associació de Veïns.
Aquesta manera de procedir tan sols es pot interpretar com la necessitat que té l’alcalde Manuel Bustos de figurar de manera exclusiva en tots els esdeveniments ciutadans. Una necessitat repetida al llarg de deu anys que s’ha convertit gairebé en malaltissa.

L’Entesa per Sabadell deplora aquesta manera d’actuar, prepotent i menystenint la resta de representants municipals, i a l’hora molt pròpia de l’estil Bustos, però que posa de manifest la feblesa del Govern municipal que encapçala.