L’Entesa considera incoherent fer un tercer carril a la Gran Via al marge del Pla de Mobilitat Urbana

L’Equip de govern implantarà en les properes setmanes un tercer carril a la Gran Via per afavorir el pas de vehicles, una mesura obsoleta que augmentarà encara més el trànsit en aquesta via i reforçarà el paper del vehicle privat. L’Entesa considera que aquest plantejament és contrari a les necessitats de la ciutat, que passen per afavorir i potenciar el transport col·lectiu.

L’Entesa també recorda a l’Equip de govern que actuacions tan decidides en favor del vehicle privat s’haurien d’avaluar i contemplar en el marc del Pla de Mobilitat Urbana, actualment en fase d’elaboració. El fet de considerar aquest augment de carrils al marge de la incidència en la mobilitat posa de manifest un cop més que el govern del PSC no creu en la utilitat del PMU com a instrument d’anàlisi, de planificació i de canvi de la mobilitat actual a la nostra ciutat, sinó que l’elabora únicament perquè és preceptiu, desaprofitant així una bona oportunitat per millorar els sistemes per moure’s per la ciutat.

Pel que fa a la instal·lació de quatre grups semafòrics, es tracta d’una mesura contradictòria amb l’augment de capacitat de la Gran Via amb un tercer carril, que augmentarà el risc d’accidents i especialment d’atropellaments. L’Entesa considera que la Gran Via requereix una actuació integral fruit d’un debat ciutadà que aporti propostes de pacificació i de transformació d’aquesta via en un gran eix cívic, que reformuli completament el seu ús.

Lamentem que, un cop més, l’Equip de Govern presenti actuacions parcials i aïllades, al marge del Pla de Mobilitat Urbana que la pròpia regidoria de Via Pública diu estar a punt de finalitzar i que seria el marc adequat per desenvolupar totes les propostes que tinguin una incidència real sobre el futur de la mobilitat urbana en el conjunt de la ciutat.